constr buna ziua

Tranzacţiile imobiliare sub 450.000 lei, scutite de impozit

Tranzacţiile imobiliare sub 450.000 lei (100.000 euro) nu vor mai fi impozitate, începând cu luna martie 2017, conform proiectului de ordonanţă de urgenţă de modificare a Codului adoptat de noul Guvern al României. 

“Se modifică modalitatea de stabilire a impozitului pe venit datorat pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, astfel: se introduce un plafon neimpozabil în cazul veniturilor obținute ca urmare a transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în sumă de 450.000 lei”, se arată într-un comunicat remis de Guvern.Peste această sumă, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 3% la diferența dintre valoarea declarată de părți și suma neimpozabilă de 450.000 lei.

Decizia are scopul încurajării vânzării imobilelor, ceea ce permite creșterea industriei construcțiilor, orientată spre construcția de locuințe”, punctează Executivul.

În prezent, arată Guvernul, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:

Pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel făra construcşii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv; peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

Pentru imobilele descrise mai sus, dobândite la o dată mai mare de 3 ani: 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv; peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>