Tag Archives: taxe cluj

portofel-cu-bani

Cresc taxele în 2019 la Cluj. Rămâne impozitarea cu 500% pentru clădiri şi terenuri neîngrijite

Clujenii vor plăti taxe mai mari în 2019 către bugetul. Nu vor creşte semnificativ, propunerea administrației fiind de a indexa taxele cu rata inflației pe 2018, adică cu 1,3%.

Conform proiectului, se va menţine impozitarea cu 500% a proprietarilor de clădiri şi terenuri neîngrijite. VEZI ŞI Peste 200 de clădiri refaţadizate în Cluj FOTO

VEZI PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AICI! 

În acest sens, Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională cu privire la proiectul de Hotărâre privind propunerea de stabilire a nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.

Etapa consultării publice are loc în perioada 26 octombrie 2018 – 9 noiembrie 2018. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Tags: , , , , ,
cluj-napoca_224434102-524x350

Ghid ilustrativ pentru plata impozitelor pe clădiri

Ministerul Finanțelor Publice vine în sprijinul proprietarilor de clădiri, persoane fizice, și lansează un ghid ilustrativ pentru plata impozitelor pe clădiri.

Contribuabilii găsesc aici explicații pentru toate situațiile întâlnite în practică. De asemenea, există exemple pentru fiecare caz în parte și o simulare de calcul al impozitului local.

VEZI GHIDUL AICI

Ghidul este primul dintr-o serie de astfel de documente pe care Ministerul Finanțelor Publice intenționează să le realizeze pentru a-i ajuta pe contribuabili să-și plătească mai ușor taxele și impozitele.

Amintim că Guvernul a prelungit cu trei luni, respectiv până la 30 iunie 2016, termenul până la care contribuabilii pot plăti impozitul/taxa pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport şi pot beneficia astfel de bonificaţia stabilită de către consiliile locale pentru plata integrală a acestor obligaţii.

Tags: , , , ,
studenti-1-672x372

România, în topul celor mai scumpe ţări din lume din punct de vedere al educaţiei

La finele anului trecut, Business Insider a publicat un articol cu privire la cele mai scumpe ţări din lume din punct de vedere al educaţiei. Publicaţia de media citează analiza Expert Market, bazată pe datele cu privire la taxele universitare pentru anul academic 2014/2015 şi raportul Gallup Median Self-Reported Income Report din 2013.

Cu toate că Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii sunt cunoscute pentru taxele mari ale universităţilor, acestea nu se află pe primele locuri în acest top. Primele trei poziţii sunt ocupate de Ungaria, România şi Estonia.

Topul, care se bazează pe taxele universitare pentru studii de licenţă, arată că unii părinţi sunt dispuşi să plătească chiar şi peste 90% din venituri pentru educaţia copiilor lor.

Ungaria

Costul total al taxelor de şcolarizare: 34.200 de dolari;
Procentul din salariu cheltuit pe taxele universitare: 92%.

România

Costul total al taxelor de şcolarizare: 25.200 de dolari;
Procentul din salariu cheltuit pe taxele universitare: 86%;

“România are un număr mare de stundeţi, în special la medicină. Învăţământul universitar este, în general, gratuit pentru români, dar există şi locuri la taxă. Străinii care dorescă să studieze în românia sunt obligaţi să plătească taxe”, scrie Business Insider. “Chiar şi o taxă mică pentru educaţie înseamnă o sumă considerabilă din venitul lunar al unei familii. De aceea, majoritatea acestor ţări au fost incluse în topul nostru”, explică Jared Keleher, Expert Market.


Estonia

Costul total al taxelor de şcolarizare: 38.400 de dolari;
Procentul din salariu cheltuit pe taxele universitare: 76%.

Topul este completat de Chile, Malaezia, Statele Unite ale Americii, Ucraina, Lituania, Marea Britanie, Singapore, Japonia.

Citeşte şi Cât costă un an de facultate la Cluj. Taxele pentru anul universitar 2015-2016.


Ce poţi studia la universităţile private din Cluj. Vezi tarifele

Tags: , , , , , ,
cladire Iuliu Coroianu, nr. 5_800x533

Cât plătim impozit pe clădiri, în 2016, în Cluj-Napoca

Municipalitatea a iniţiat procedura de consultare a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2016.

Primul capitol tratează impozitul şi taxa pe clădiri, după cum urmează:

“Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2016, se aplică delimitarea zonelor în intravilan aprobată prin HCL. 209/2003 privind încadrarea terenurilor din municipiul Cluj-Napoca pe zone fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru extravilan se aplică HCL. 264/2002 privind încadrarea terenurilor situate în extravilanul municipiului Cluj-Napoca pe zone fiscale, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în proiectul supus consultării publice.

Clădiri rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

– Clădire cu cadre de beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau/şi chimic: 1.000 lei (pentru cele cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi de încălzire), 600 de lei (fără instalaţii)

– Clădire cu pereţi exteriori din lemn sau piatră naturală, cărămidă nearsă, vălătuci sau din orice material neexpus unui tratament termic sau/şi chimic: 300 lei (pentru cele cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi de încălzire), 200 de lei (fără instalaţii)

– Anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau/şi chimic: 125 lei (pentru cele cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi de încălzire), 175 de lei (fără instalaţii)

– În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca locuinţă: 75% din suma care s-ar aplica clădirii

– În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă: 50 % din suma care s-ar aplica clădirii

Clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice:

– Cotă de 1% asupra valorii care poate fi: valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmi de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani ateriori anului de referinţă, valorea clădirilor care rezultă prin actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în propritatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozitabile a clădirii.

Clădiri cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanlor fizice

Impozitul se calculează prin însumarea împozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

Clădiri deţinute de persoane juridice

– Pentru clădiri rezindeţiale, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.1% asupra valorii impozitabile a clădirii.

– Pentru clădiri nerezindeţiale, se aplică o cotă de 1% asupra valorii impozitabile a clădirii.

– Pentru clădiri rezindeţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoane juridice, utilizate pentru activiţăti din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4 % asupra valorii impozitabile a clădirii.

– În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, impozitul se calculează prin însumarea impozitului pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

– În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei este de 5%.

Scutiri de impozite/taxe:

– clădiri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri şi interprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale
– clădiri utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ
– clădiri restituite – imobile preluate în mod abuziv în perioada 45-89
– clădiri retrocedate OUG 94/2000
– clădri restituite OUG 83/1999
– clădire nouă cu destinaţia de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu OG. 19/1994. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea nu se aplică noului prorpietar
– clădire prevăzută ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b. şi art. 4. alin. (1) din Legea nr.341/2004
– clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat
– clădire la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice – Legea 158/2011
– clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
– clădirile la care au fost executate lucrări în condiţiile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare

Reduceri de impozite/taxe:

– clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologie, muzee ori case memoriale la care, în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, s-au executat lucrări de refaţadizare
– clădiri afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produc calamitatea

“Scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri se aplică începând cu data 1 ianuarie a anului următor în care persoana depune acte justificative. Procedurile de acordare a scutirilor/reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilite prin HCL, vor fi elaborat după publicarea în Monitorul Oficial al României a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015”, se mai arată în documentul supus consultării publice.

Etapa consultării publice se va încheia în 5 noiembrie 2015. Până atunci, proiectul poate fi consultat pe site-ul primăriei, iar persoanele interesate pot transmite sesizările, observaţiile sau punctele de vedere la adresa de e-mail consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni, str. Moţilor nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Tags: , , , , ,