Tag Archives: sport

bani

5.3 milioane de lei, bani publici nerambursabili, de la CJ

Consiliul Județean Cluj invită organizațiile neguvernamentale şi entităţile publice din judeţ care implementează programe şi proiecte din sfera tineretului şi activităţilor socio-educaţionale, a sportului, culturii, cultelor religioase, precum şi cele dedicate continuării acțiunilor culturale legate de Centenarul Marii Uniri, să depună cererile pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din bugetul forului administrativ județean pentru anul 2019.

Depunerea solicitărilor de către entitățile eligibile se poate face în perioada 24 aprilie – 8 mai 2019, la Registratura Consiliului Județean Cluj. Având la dispoziție un interval de 15 zile, toți cei interesați sunt rugați să consulte noile Regulamente de acordare a finanțărilor nerambursabile care au fost aprobate în ședința deliberativului clujean din data de 17 aprilie 2019, accesând pagina oficială de web a Consiliului Județean – www.cjcluj.ro, secțiunea Cereri de finanțare.

În ceea ce privește sumele alocate pentru susținerea inițiativelor care se încadrează în domeniile anterior menționate, pentru programele și proiectele din sfera tineretului și socio-educaționale a fost alocată suma de 600.000 de lei, iar pentru susținerea structurilor sportive suma disponibilă este de 1.700.000 de lei. Totodată, pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural s-au alocat 600.000 de lei iar unităților aparținând cultelor religioase recunoscute legal le-a fost repartizată suma de 2.200.000 de lei. Nu în ultimul rând, pentru a continua activitățile și acțiunile derulate în vederea marcării Centenarului Marii Uniri s-au pus la dispoziția entităților interesate 200.000 de lei.

 • biserici – 2.200.000 lei
 • sport – 1.700.000 lei
 • cultură – 600.000 lei
 • tineret – 600.000 lei
 • Centenarului Marii Uniri – 200.000 lei

Referitor la formularele – tip ce trebuie completate, documentele ce vor trebui anexate în sprijinul cererilor de finanţare, precum şi alte reguli instituite prin regulamentele specifice, toate entităţile interesate pot consulta aceste documente și prevederi prin accesarea paginii web a Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro, secţiunea Cereri de finanțare.

Tags: , , , , , , ,
fotbal-1441398367

Bani de la judeţ pentru cultură, sport şi biserici şi în 2019. Anul trecut, buget de 4.2 milioane lei

Regulamentele de acordare a finanţărilor nerambursabile pentru ONG-uri au fost puse în consultare publică pe site-ul Consiliul Judeţean (CJ) Cluj. 

Consiliul Judeţean Cluj supune spre consultare publică proiectele de hotărâre pentru aprobarea Regulamentelor de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Cluj pentru organizaţiile, asociaţiile şi fundaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi pentru entităţile publice care implementează programe şi proiecte din sfera tineretului şi activităţilor socio-educaţionale, a sportului, culturii şi cultelor religioase recunoscute în România. În acest scop, proiectele de hotărâre sunt postate şi pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj, la adresa https://www.cjcluj.ro/ proiecte-de-hotarare.php.

Astfel, pentru a veni în sprijinul entităţilor care intenţionează să depună proiecte în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, dar şi pentru a evita anumite dificultăţi de genul celor care au apărut în trecut în acest domeniu, Consiliul Judeţean Cluj a iniţiat unele modificări ale vechilor Regulamente. În acest sens, Consiliul Județean procedează la stabilirea unor punctaje pentru fiecare criteriu și a unui algoritm de calcul detaliat care să conducă la evaluarea și selectarea proiectelor, respectiv introducerea unei noi clauze în contractul de cofinanțare a structurilor sportive.

Nivelul sumelor alocate pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor, în ultimii 5 ani: 

 • Tineret și activități socio-educaționale: 2014 – 450.000 lei, 2015 – 800.000  lei, 2016 – 700.000 lei, 2017 – 500.000 lei și 2018 – 500.000 lei;
 • Cultură: 2014 – 550.000 lei, 2015 – 500.000 lei, 2016 – 600.000 lei, 2017 – 500.000 lei și 2018 – 500.000 lei;
 • Sport: 2014 – 1.200.000 lei, 2015 – 1.500.000 lei, 2016 – 1.700.000 lei, 2017 – 1.200.000 lei și 2018 – 1.200.000 lei și
 • Culte: 2014 – 1.300.000 lei, 2015 – 1.100.000 lei, 2016 – 3.000.000 lei, 2017 – 2.000.000 lei și 2018 – 2.000.000 lei.

Totodată, în anul 2015 forul administrativ județean a alocat 300.000 lei pentru proiectul „Clujul Capitala Tineretului”, iar pentru a marca în mod corespunzător Centenarul Marii Uniri, în anul precedent, Consiliul Județean Cluj a alocat proiectelor dedicate acestui domeniu suma de 300.000 lei.

Tags: , , , , , , ,
ClujArena_F0

Proiectele sportive din Cluj, preluate online de “Antonia”. Bugetul: 11 milioane de lei

Municipiul Cluj-Napoca are prevăzut în bugetul anului 2019 alocarea a 11 milioane de lei pentru dezvoltarea sectorului sportiv, cu 17% mai mult față de anul trecut.

Beneficiarele acestor finanțări nerambursabile sunt federațiile de specialitate, asociațiile județene pe ramura de sport, cluburile sportive – persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ sau persoane juridice de drept public, care depun o propunere de proiect cu impact pentru comunitatea clujeană.

În acest an, proiectele pentru sectorul sportiv pot fi depuse până la 18 februarie. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 19 februarie – 15 martie. Soluţionarea contestaţiilor se va face după finalizarea selecţiei de către comisia de analiză și selecție. Anual pot exista una sau mai multe sesiuni de selecţie, în funcţie de fondurile de care dispune autoritatea finanţatoare.

Primul funcționar public virtual din România, “Antonia”, permite acum preluarea online a acestor dosare pentru proiecte. Cei interesați pot accesa site-ul www.primariaclujnapoca.ro secțiunea “Administrație/ Servicii online/ Depune cereri/ Serviciul management proiecte sociale, culturale și sportive/ Cerere de finanțare pentru proiectele structurilor sportive”.

O altă variantă este https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/acordarea-de-finantari-nerambursabile-de-la-bugetul-local/. Aceștia pot utiliza portalul www.edirect.e-guvernare.ro, pentru depunerea dosarelor privind solicitările structurilor sportive de finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Noua procedură online face parte din procesul de digitalizare derulat de Primăria Cluj-Napoca, prin care se urmăreşte utilizarea tehnologiei pentru a face mai bună viața de zi cu zi a clujenilor.

9,3 milioane de lei în 2018

În 2018, alocările de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asociațiile, federațiile și alte structuri din domeniul sportului au crescut cu 2,65 milioane de lei, ajungând la 9,35 milioane. Creșterea susținerii față de 2017 a fost de 40% pentru cei care activează în domeniul sportiv și au solicitat sprijin financiar.

40 de structuri sportive au beneficiat de finanţări nerambursabile din partea primăriei. Cea mai mare finanţare nerambursabilă din partea primăriei a ajuns la Clubul Sportiv Universitatea, 2,5 milioane de lei pentru toate secţiile. „U”-BT a încasat 1,55 milioane de lei, iar în rest vorbim despre cifre mai mici.

Au mai fost alocaţi 420.000 de lei pentru Clubul Sportiv Municipal, 405.000 pentru Motorhome Napoca Rally Team, 220.000 pentru Asociaţia Club Sportiv Runners Club, 300.000 pentru Federaţia Română de Tenis de Masă, care a organizat un campionat european la Cluj sau 170.000 pentru Federaţia Română de Handbal.

Tags: , , ,
sala-polivalenta-cluj-794x530

Sportul clujean primeşte 11 milioane lei. În 2019

Primăria Cluj-Napoca anunţă acordarea, pentru anul 2019, de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din municipiu.

“Bugetul pentru finanţarea activităţilor/acţiunilor sportive din cadrul programelor „Promovarea sportului de performanţă”, „Sportul pentru toţi” și „Evenimente sportive” de interes local, naţional sau internaţional, în anul 2019, se va aproba printr-o Hotărâre a Consiliului local. Finanţarea asigurată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului. Suma alocată de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pentru finanțarea activităților/acțiunilor sportive este în cuantum de 11.000.000 lei”, se arată într-un anunţ al administraţiei locale.

 

Obiective generale: promovarea sportului de performanţă, a sportului pentru toţi şi a unor evenimente sportive, evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului la reprezentarea şi sporirea prestigiului municipiului pe plan naţional şi internaţional şi atragerea şi educarea cetăţenilor, indiferent de vârstă şi de categoria socială, pentru practicarea mişcării în aer liber.

 

 

Dosarele pot fi depuse până în data de 18 februarie 2019, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, într-un exemplar sau online pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secțiunea Administrație – Servicii online – Depune cereri –Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 19 februarie – 15 martie 2019. Soluţionarea contestaţiilor se va face după finalizarea selecţiei de către Comisia de analiză și selecție, în condiţiile legii. Anual pot exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor, în funcţie de fondurile de care dispune autoritatea finanţatoare.

9,3 milioane de lei în 2018

În anul 2018, alocările de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asociațiile, federațiile și alte structuri din domeniul sportului au crescut cu 2,65 milioane lei, ajungând la suma de 9,35 milioane lei. Creșterea susținerii față de 2017 a fost de aproximativ 40% pentru cei care activează în domeniul sportiv și au solicitat sprijin financiar municipalității conform legilor în vigoare. 40 de structuri sportive au beneficiat de finanţări nerambursabile din partea Primăriei.

Cea mai mare finanţare nerambursabilă din partea Primăriei a ajuns la Clubul Sportiv Universitatea, adică 2,5 milioane de lei pentru toate secţiile. „U”-BT a încasat 1,55 milioane de lei, iar în rest vorbim despre cifre mai mici. Au mai fost alocaţi 420.000 de lei pentru Clubul Sportiv Municipal, 405.000 pentru Clubul Sportiv Motorhome Napoca Rally Team, 220.000 pentru Asociaţia Club Sportiv Runners Club, 300.000 de lei pentru Federaţia Română de Tenis de Masă, care a organizat un campionat european la Cluj sau 170.000 de lei pentru Federaţia Română de Handbal etc.

Tags: , , , ,
bazagheorgheni_1000x667

Aplicaţie creată la Cluj pentru programările și rezervările pasionaților de sport

În Cluj, promovarea sportului de masă corespunde unui trend european.

Numărul de evenimente sportive și competiții adresate amatorilor de mișcare e în creștere, iar clujenii pot accesa gratuit facilitățile celei mai moderne baze sportive, Baza Sportivă Gheorgheni. Pentru a beneficia de terenurile de tenis, fotbal și baschet, pistele de popice, sălile de tenis cu peretele și mesele de tenis de masă clujenii pot face rezervări online cu ajutorul calendis.ro. În ultimele 16 luni s-au făcut în jur de 65000 de rezervări online pentru aceste sporturi, potrivit datelor extrase din aplicația de tip calendar.

Sălile de fitness reprezintă o altă opțiune de a te menține activ și în formă. În momentul de față sunt peste 60 de săli de fitness în Cluj. Există o competiție între aceste business-uri pentru a oferi clienților servicii cât mai diverse și de a-i fideliza pe termen lung.

Cluj-Napoca a fost numit Oraș European al Sportului în anul 2018, titlu ce presupune recunoașterea internațională a comunităților care creează contexte favorabile dezvoltării sportului pentru locuitorii săi.

Bărbații preferă sporturile de echipă, femeile preferă sala de fitness. Mai multe detalii AICI. 

Tags: , , , ,
ClujArena_F0

Finanţări cu 40% mai mari pentru sport în anul în care Cluj-Napoca este Oraș European al Sportului

Primăria majorează susținerea financiară pentru sectorul sportiv cu 40%, de la 6.700.000 lei în 2017 la 9.350.000 lei în 2018.

Alocările de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asociațiile, federațiile și alte structuri din domeniul sportului au crescut în acest an cu 2,65 milioane lei, la suma de 9,35 milioane lei. Creșterea susținerii față de 2017 este de aproximativ 40% pentru cei care activează în domeniul sportiv și au solicitat sprijin financiar municipalității conform legilor în vigoare.

“Sportul a reprezentat mereu o importantă dimensiune în dezvoltarea Clujului ca și comunitate, atât prin valorile morale pe care le induce, cât și prin beneficiile pe care le aduce asupra vieții de zi cu zi a clujenilor. Evenimentele din aproape toate ramurile sportului care au loc în orașul nostru, dar și facilitățile moderne destinate comunității creează, fără doar și poate, un mediu propice dezvoltării în plan sportiv.

Această viziune ramificată către sport a adus la Cluj-Napoca sportivi de înaltă performanță, modele pentru fiecare dintre noi, dar și evenimente de anvergură națională și internațională și ca urmare, titulatura de Oraș European al Sportului 2018.

Astfel, Cluj-Napoca a devenit unul dintre orașele europene a cărui politici promovate și aplicate în domeniul sportului au primit recunoaștere internațională. Avem oportunitatea de a consolida această viziune de deschidere către sport și vom continua să sprijinim sportivii clujeni”, transmite edilul Emil Boc.
Alocările aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca din 29 martie 2018:

– Clubul Sportiv Universitatea – 2.500.000 lei
– Asociația Județeană de Baschet Cluj – 250.000 lei
– Federația Română de Tenis de Masă – 300.000 lei
– Federația Română de Handbal – 170.000 lei
– Federația Română de Popice – 40.000 lei
– Asociația Județeană de Lupte Cluj – 10.000 lei
– Asociația Județeană de Atletism Cluj – 20.000 lei
– Asociația Județeană de Judo Cluj – 200.000 lei
– Asociația Județeană de Ciclism și Triatlon Cluj – 10.000 lei
– Asociația Județeană de Rugby Cluj – 10.000 lei
– Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj – 2.000.000 lei
– Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca – 120.000 lei
– Asociația Club Sportiv U-BT – 1.550.000 lei
– Clubul Sportiv Școlar Viitorul – 220.000 lei
– Clubul Sportiv Municipal – 420.000 lei
– Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca – 95.000 lei
– Club Sportiv Poli Karate – 10.000 lei
– Clubul Sportiv Voința – 120.000 lei
– Clubul Sportiv CFR Cluj – 100.000 lei
– Clubul Sportiv Sănătatea -Servicii Publice – 80.000 lei
– Clubul de Fotbal Feminin „Olimpia-Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca – 135.000 lei
– Centrul și Clubul Sportiv Scoțian Român al Handicapaților Lamont – 60.000 lei
Asociația Club Sportiv Runners Club – 220.000 lei
– Clubul de Fotbal Feminin Clujana – 55.000 lei
– Asociația Clubul Sportiv ,,Prosquash’’ Cluj-Napoca – 10.000 lei
– Clubul Sportiv Aqua 01 Cluj-Napoca – 20.000 lei
– Clubul Sportiv Univers – 15.000 lei
– Club Sportiv TranSilva – 10.000 lei
– Clubul Sportiv Fotbal Tenis Răzvan – 10.000 lei
– Clubul Sportiv Motorhome Napoca Rally Team – 405.000 lei
– Asociația Clubul Sportiv de Fotbal Juniorul Cluj – 10.000 lei
– Clubul Sportiv Luceafărul Cluj-Napoca – 15.000 lei
– Club Sportiv Lori Racing Team – 10.000 lei
– Clubul Sportiv Clujul Pedalează – 65.000 lei
– Asociația Club Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca – 20.000 lei
– Asociația Clubul Sportiv „Olimpic Star” Cluj-Napoca – 10.000 lei
– Clubul Sportiv „Fotbal Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca – 10.000 lei
– Asociația Club Hipic Taraxacum – 5.000 lei
– Clubul Sportiv Mănăștur Cluj-Napoca – 30.000 lei
– Clubul Sportiv Dumi Fitness – 10.000 lei

Tags: , , , ,
1_3_170741_1519827630_03216_fav

4,5 milioane lei nerambursabili de la CJ Cluj. Cei mai mulţi merg la biserici. VEZI cine ia bani pentru cultură şi sport

CULTURĂ 

115 asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale primesc, în 2018, finanţări nerambursabile de la Consiliul Judeţean (CJ) Cluj în valoare de 500.000 de lei pentru activităţi culturale.

În topul celor mai mari finanţări se află evenimentele Zilele Culturale Maghiare şi TIFF, festivaluri care primesc bani nerambursabili de la Primăria Cluj-Napoca: 533.000 lei, respectiv 1.200.000 lei.

Asociaţia Zilele Culturale Maghiare din Cluj – ”Zilele Culturale Maghiare din Cluj” – ed. a IX-a – 27.000 lei

Asociaţia Culturală Kos Karoly – ”Zilele maghiare din zona Călății” – 16.000 lei

Asociaţia Festivalul de Film Transilvania – ”Festivalul Internațional de Film Transilvania” – ediția -XVII-a – 15.000 lei

Asociaţia Culturală Szint Kulturalis –  ”Festivalul Internațional de Folclor Sfântul Ștefan 2018” – ediția a -XX-a- 15.000 lei

Asociaţia Dinamika – ”Festivalul de Umor Humorfeszt din Transilvania” – Ed. a XV-a – 10.000 lei

Asociaţia Thinkonomy – ”Întâlnirea organizațiilor culturale” – 10.000 lei

Clasamentul integral poate fi consultat AICI.

CENTENAR 

Un număr de 48 de activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri vor fi finanţate de Consiliul Judeţean (CJ) Cluj. Suma totală este de 300.000 de lei, bani nerambursabili.

Cea mai mare alocare, în valoare de 100.000 de lei, merge la Universitatea Babeş – Bolyai, pentru publicarea a 8 volume – ”Construind Unirea cea Mare”.

În clasamentul celor mai generoase alocări de fonduri urmează:

Fundaţia Omnia – ”Patrimoniul creativității românești, matematica și centenarul unirii de la 1918” – 15.000 lei

Asociaţia de sprijin a inspectoratului – ”In slujba țării și a neamului românesc” (concurs inter-activ pentru elevii din județul Cluj – 15.000 lei

Asociaţia Despartamântul Astra Câmpia Turzii – “Câmpia Turzii 100 de ani 1918-1928- tipăritura Gânduri și Imagini” – 10.000 lei

Asociaţia Student Plus – “TIMAF- Transylvania International Music and Arts Festival, ediție dedicată Centenarului Marii Uniri” – 10.000 lei

Clasamentul integral poate fi consultat AICI.

TINERET 

Consiliul Judeţean Cluj va aproba în şedinţa din 29 martie şi repartizarea sumei de 500.000 de lei pentru finanţarea unor activităţi de  tineret în 2018.

Este vorba de acordarea de finanţări nerambursabile în limita acestei sume asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale.

Au fost înregistrate 156 de cereri pentru tineret, din care 87 au fost propuse spre finanțare. Comisia de educaţie a CJ Cluj a fost cea care a selectat proiectele care vor fi finanţate, în baza unui regulament.

Vă prezentăm mai jos lista celor mai mari sume alocate pentru proiecte de tineret:

ASOCIAŢIA STOMATOLOGICĂ NAPOCA BIODENT 2007 – “Medicina dentară – de la cercetare la practică – 13.000 lei

ASOCIAŢIA KIFOR – “Pavilion de tineret în cadrul Zilelor Culturale Maghiare”- 12.000 lei

ASOCIAȚIA TINERILOR CLUJENI – ”Festivalul UNIFEST Cluj” – 12.000 lei

FUNDAȚIA CULTURALĂ TEKA – ”Program social pentru copiii și tinerii din satele județului Cluj” – 11.000 lei

FUNDAŢIA TRANSILVANIA TRUST – “Ziua Patrimoniului – program intercultural pentru copii” – 10.000 lei

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA FILIALA CLUJ – “Salvezi dacă ştii să acţionezi!” – 10.000 lei

FEDERAŢIA TINERILOR DIN CLUJ – “Cluj for Youth – dialog structurat cu tinerii din județul Cluj”- 10.000 lei

UNIUNEA STUDENŢEASCĂ MAGHIARĂ – “Balul bobocilor USMC” – 10.000 lei

ASOCIAŢIA EDEN 75 – “Întâlnirea unitarienilor în Cheile Turzii 2018″ – 10.000 lei

ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ SILVANUS – “Conferinţă internaţională de mediu pentru tineri voluntari” – 10.000 lei

Lista completa a sumelor pentru activităţi de tineret poate fi consultată Aici. Ultimul cuvânt în acest caz îl va avea plenul forului judeţean clujean care mai poate face modificări pe marginea acestor sume propuse.

CULTE 

Consiliul Judeţean Cluj a alocat 2.000.000 de lei bani nerambursabili  pentru cultele religioase recunoscute din judeţul Cluj.

Cele mai multe cereri de finanţare  au fost depuse în sfera cultelor – 297 – din care, în urma procesului de selecție, vor fi finanțate 250, bugetul alocat acestui domeniu fiind de 2.000.000 de lei. CJ precizează că suma de 2.000.000 de lei este repartizată pe cultele religioase recunoscute în România în funcţie de numărul adepţilor, comunicat de către Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj, după datele ultimului recensământ.

Cei mai mulţi bani vor reveni Cultului Ortodox, care va primi 1.329.400 de lei, pentru 157 de entităţi din judeţ. Cultul Greco-Catolic va primi 270.000 de lei pentru EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ, de CLUJ-GHERLA – sprijin financiar pentru construirea complexului Catedralei Greco-Catolice din Piaţa Cipariu nr. 2.

Cultul Reformat va avea alocată suma de 246.000 de lei, repartizată pentru 55 de unităţi de cult. Cultul Romano Catolic are alocată suma de 73.400 de lei pentru 18 parohii. Vor fi alocaţi bani şi pentru Cultul Unitarian, respectiv 23.200 de lei, pentru 5 parohii. Cultul Penticostal va beneficia de 21.000 de lei, Cultul Baptist de 10.000 de lei, Cultul Adventist, de 6.500 de lei iar alte culte vor beneficia de 18.000 de lei.

Tags: , , , , , , ,
fotbal-1441398367

9,3 milioane de lei, bani publici nerambursabili, pentru sportul din Cluj. Cine ia grosul finanţărilor

Pentru că în 2018 Clujul este “oraş european al sportului”, primarul Emil Boc a anunţat cea mai mare sumă din istorie: 9,5 milioane lei nerambursabili pentru sportul clujean. Cluburile şi federaţiile sportive (48 la număr) au cerut de două ori mai mult: 20.423.380 lei. 

Comisia de analiză a proiectelor a prezentat lista sumelor propuse spre aprobare în următoarea şedină de Consiliul Local. Suma totală: 9,3 milioane lei.

CELE MAI MARI SUME ACORDATE

Clubul Sportiv Universitatea – 2.500.000 lei

Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj – 2.000.000 lei

Asociația Club Sportiv U-BT – 1.550.000 lei

Clubul Sportiv Municipa – 420.000 lei

Clubul Sportiv Motorhome Napoca Rally Team – 405.000 lei

Federația Română de Tenis de Masă – 300.000 lei

Untitled Untitled1

Oraș European al Sportului 2018

Clujul a plătit 10.000 de euro pentru a deveni oraș al sportului în 2018, iar aceasta a fost doar prima cheltuială dintr-un lung șir. Pe lângă fondurile nerambursabile menţionate mai sus, consilierii locali au mai aprobat 609.000 de lei pentru patru evenimente sportive internaționale ce au avut loc, la Cluj, între 10 februarie și 3 martie. Vorbim despre 130.000 de euro (Fed Cup România – Canada – 299.000 de lei, rugby România – Germania și Rusia – 60.000 de lei, baschet România – Italia – 100.000 de lei).

Clujul a găzduit în anii trecuţi Campionatele Europene de Gimnastică, meciuri de Eurobasket, de Fed Cup sau meciuri amicale ale echipei naţionale de fotbal, la Sala Polivalentă şi pe Cluj Arena. În 2021 ar putea găzdui şi Campionatul European de volei feminin. Candidatura României a fost acceptată de Confederația Europeană de Volei. Costurile sunt estimate la 1,5 milioane de euro.

Tags: , , ,
fotbal-1441398367

Sportul clujean vrea 20 de milioane lei, bani publici, în 2018

Pentru că în 2018 Clujul este “oraş european al sportului”, primarul Emil Boc a anunţat cea mai mare sumă din istorie: 9,5 milioane lei nerambursabili pentru sportul clujean. Cluburile şi federaţiile sportive au cerut de două ori mai mult.

Primăria Cluj-Napoca a făcut publică lista cererilor de finanțare nerambursabilă depuse de structurile sportive pentru anul 2018. E de remarcat în primul rând suma totală solicitată, 20.423.380, cu fix 10.923.380 lei mai mare decât bugetul anunţat de primarul Emil Boc pentru sport în 2018, an pentru care oraşul şi-a cumpărat cu 10.000 euro titlul de “oraş european al sportului”. Lista cuprinde un număr de 48 de cluburi, asociaţii şi federaţii sportive.

În clasamentul sumelor cerute conduce Clubul Sportiv Universitatea, care vrea 5.200.000 de lei de la bugetul local.

Fotbal Club Universitatea Cluj a solicitat 2.500.000 de lei, în timp ce echipa de baschet U-BT s-ar mulţumi cu 2.000.000 de lei. Sume de peste un milion de lei au solicitat şi Asociația Club Sportiv Runners Club (1.399.000, din care 1.172.000 pentru organizarea a nouă evenimente interne şi 227.000 pentru un eveniment internaţional).

Cereri pentru sume consistente au mai depus:

 • Clubul Sportiv Municipal (900.000 lei)
 • Clubul Sportiv Motorhome Napoca Rally Team (750.000 lei, din care 600.000 pentru un eveniment internaţional)
 • Asociația Județeană de Baschet Cluj (708.200 lei, din care 663.200 lei pentru 5 evenimente internaţionale)
 • Clubul Sportiv Școlar Viitorul (700.000 lei)
 • Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca (698.080 lei)
 • Clubul Sportiv Voința (690.000 lei)
 • Clubul Sportiv Sănătatea – Servicii Publice (500.000 lei)
 • Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca (400.000 lei)
 • Asociația Județeană de Judo Cluj (270.000 lei)
 • Clubul Sportiv Mănăștur Cluj-Napoca (260.000 lei)
 • Clubul Sportiv Clujul Pedalează (175.000 lei)

Un capitol aparte îl reprezintă federaţiile naţionale, care au găsit la Cluj un primar extrem de deschis la pungă atunci când vine vorba de competiţii sportive “internaţionale”:

 • Federația Română de Tenis de Masă – 500.000 lei pentru un eveniment internaţional
 • Federația Română de Handbal – 802.600 lei pentru un eveniment internaţional
 • Federația Română de Popice – 150.000 lei pentru un eveniment internaţional
Tags: , , , ,
consiliul-judetean-rp-07

Fonduri neramursabile de 4,5 milioane lei de la Consiliul Județean. Cele mai mari sume merg la biserici şi sport

Organizațiile nonguvernamentale pot depune cereri pentru finanţări nerambursabile de la Consiliul Judeţean (CJ) Cluj pentru programe educative, culturale (inclusiv pentru cele din sfera Centenarului Marii Uniri) şi sportive în 2018. Sume de bani sunt prevăzute şi pentru cultele religioase.

Depunerea solicitărilor se poate face în perioada 2 martie – 16 martie, ora 13:30, la Registratura CJ Cluj. Toți cei interesați sunt rugați să consulte noile Regulamente de acordare a finanțărilor nerambursabile care au fost aprobate în ședința deliberativului clujean din data de 31 ianuarie 2018. Documentele pot fi consultate AICI.

„Dorința noastră este aceea de a sprijini, în condiții de maximă transparență și corectitudine, cât mai multe proiecte ale entităților non-profit, convinși fiind de contribuția benefică pe care acestea o pot aduce la dezvoltarea comunităților clujene. Și, pentru că anul 2018 are o semnificație aparte, în plus față de domeniile de finanțare deja consacrate, anul acesta vom sprijini și o serie de inițiative menite să marcheze așa cum se cuvine Centenarul”, a declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Pentru programele și proiectele din sfera tineretului și socio-educaționale a fost alocată suma de 500.000 de lei, pentru susținerea structurilor sportive suma disponibilă este de 1.200.000 de lei, iar pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural s-au alocat 500.000 de lei.

De asemenea, unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute legal le-a fost repartizată suma de 2.000.000 de lei, iar pentru a marca în mod corespunzător Centenarul Marii Uniri și pentru a facilita organizarea de acțiuni și activități specifice acestui domeniu s-au pus la dispoziție 300.000 de lei.

Tags: , , , , , ,
fotbal-1441398367

9,5 milioane lei pentru sportul clujean. Bani publici nerambursabili

Primăria va acorda în 2018 finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din municipiu în valoare de 9,5 milioane de lei, cea mai mare sumă din istorie.

Solicitanţi trebuie să fie federațiile de specialitate, cluburile sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ sau persoane juridice de drept public care depun o propunere de  proiect. Finanţarea asigurată de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul proiectului.

Obiective pe care trebuie să le îndeplinească proiectele depuse sunt: promovarea sportului de performanţă, a sportului pentru toţi şi a unor evenimente sportive, evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului la reprezentarea şi sporirea prestigiului municipiului pe plan naţional şi internaţional; atragerea şi educarea cetăţenilor, indiferent de vârstă şi de categoria socială, pentru practicarea mişcării în aer liber.

Depunerea dosarelor s-a putut face până în8 februarie. Evaluarea şi selecţia proiectelor va avea loc în perioada 9 februarie – 5 martie, iar soluţionarea contestaţiilor se va face după finalizarea selecţiei de către comisia de evaluare şi selecţie. Anual va exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor, în funcţie de fondurile de care dispune autoritatea finanţatoare.

6,6 milioane lei a fost suma totală aprobată pentru structurile sportive în 2017. Acestea au cerut 15 milioane. 2,3 milioane a fost cea mai mare sumă aprobată, fiind încasată de CS Universitatea, gruparea cu cele mai multe secţii de performanţă. Clubul de fotbal Universitatea a primit ceva mai mult de jumătate din cât a cerut: 1,1 milioane, faţă de 2 milioane. Nici baschetbaliştii de la U-BT nu au primit întreaga sumă cerută: 550.000 de lei din 800.000.

Oraș European al Sportului 2018

Clujul a plătit 10.000 de euro pentru a deveni oraș al sportului în 2018, iar aceasta a fost doar prima cheltuială dintr-un lung șir. Pe lângă cei 9,5 milioane de lei menţionaţi, consilierii locali au mai aprobat 609.000 de lei pentru patru evenimente sportive internaționale care vor avea loc, la Cluj, între 10 februarie și 3 martie. Vorbim despre 130.000 de euro (Fed Cup România – Canada – 299.000 de lei, rugby România – Germania și Rusia – 60.000 de lei, baschet România – Italia – 100.000 de lei).

Clujul a găzduit în anii trecuţi Campionatele Europene de Gimnastică, meciuri de Eurobasket, de Fed Cup sau meciuri amicale ale echipei naţionale de fotbal, la Sala Polivalentă şi pe Cluj Arena. În 2021 ar putea găzdui şi Campionatul European de volei feminin. Candidatura României a fost acceptată de Confederația Europeană de Volei. Costurile sunt estimate la 1,5 milioane de euro.

Tags: , , , , , , ,
tiff_1_0

3 milioane de lei de la CJ Cluj pentru biserici, sport şi cultură. Cine ia grosul banilor publici

1.320.000 lei va aloca Consiulul Judeţean Cluj, în 2017, pentru diferite lucrări de investiții sau pentru activități derulate de Biserica Ortodoxă. Mai exact, fondurile nerambursabile merg către 161 de culte religioase.

Conform proiectului de hotărâre, supus votului în şedinţa forului administrativ de luni, cele mai mari finanţări se acordă pentru realizare instalații electrice și fonice la Biserica Sf. Petru şi Pavel Mănăştur – 140.000 de lei, lucrări mozaic la Catedrala Mitropolitană – 130.000 lei, construirea Centrului Misionar Social Sf. Apostol Andrei Cluj-Napoca – 100.000 lei, construirea Centrului Social Sf. Apostol Andrei Câmpenești – 70.000 de lei. Lista integrală a finanţărilor CJ Cluj poate fi consultată AICI. 

Nivelul sumelor alocate din bugetul județului Cluj pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor și programelor organizaţiilor nonguvernamentale în ultimii ani a fost după cum urmează: domeniul culte: 2012 – 0,8 milioane lei, 2013 – 1,1 milioane lei, 2014 – 1,3 milioane lei, 2015 – 1,6milioane lei și 2016 – 3 milioane lei.

90 de cluburi şi asociaţii sportive din judeţul Cluj vor primi în acest an 1,2 milioane de lei, fonduri nerambursabile, de la Consiliul Judeţean Cluj. Astfel de finanţări au fost acordate şi de municipalitate.

Cei mai mulţi bani merg către Clubul Sportiv U-BT – 130.000 de lei, Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda – 130.000 de lei, Clubul Sportiv Unirea Dej – 130.000 de lei, Clubul Sportiv Universitatea – 110.000 de lei, Olimpia Universitatea Tehnică – 90.000 de lei, CS Politehnica Cluj-Napoca – 75.000 de lei. Lista integrală a finanţărilor acordate de CJ Cluj poate fi consultată AICI. 

Sportul clujean a primit anul acesta şi 6,6 milioane de lei de la Primăria Cluj-Napoca. 2,3 milioane de lei a fost cea mai mare sumă aprobată; aceasta va fi încasată de CS Universitatea, gruparea cu cele mai multe secţii de performanţă.

Finanţări generoase merg şi către Clubul de fotbal Universitatea (momentan sub denumirea Asociaţia Sportivă Alb-Negru a Studenţilor Clujeni) – 1,1 milioane de lei,  U-BT – 550.000 de lei şi Clubul Automobilistic Napoca Rally – 400.000 de lei.

Reamintim în acest context faptul că nivelul sumelor alocate din bugetul județului Cluj pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor și programelor organizaţiilor nonguvernamentale în ultimii ani a fost după cum urmează: domeniul sport: 2012 – 1 milion de lei, 2013 – 1,1 milioane de lei, 2014 – 1,2 milioane de lei, 2015 – 1,5 milioane de lei și 2016 – 1,7 milioane de lei.

142 de organizaţii nonguvernamentale vor primi 500.000 de lei, fonduri nerambursabile, de la Consiliul Judeţean )CJ) Cluj pentru organizarea de evenimente culturale în 2017.

Cele mai consistente finanţări merg către Zilele Culturale Maghiare din Cluj – 25.000 de lei, Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) – 15.000 de lei (plus Cinemateca TIFF – 3.000 de lei), Moșteniri Culturale – Parada Dansului și a Portului Popular – 10.000 de lei, Zilele Cărții Maghiare – 9.000 de lei, Festivalul Internațional de Folclor Sf. Ștefan – 8.000 de lei şi Conferința Anuală a Economiștilor – 8.000 de lei. Lista integrală a finanţărilor CJ poate fi consultată AICI. 

Amintim că Zilele Culturale Maghiare şi TIFF au primit bani publici nerambursabili şi de la municipalitate: 1,4 milioane de lei au revenit festivalului de film, ce va avea loc între 2 şi 11 iunie şi care îl va aduce la Cluj pe rebelul filmului francez, Alain Delon. Asociaţia Zilele Maghiare a primit 410.000 de lei. Evenimentul este organizat de către consilierul local UDMR Gergely Balazs.

Anul trecut, CJ Cluj a alocat 600.000 lei pentru acţiuni de cultură. Suma s-a împărţit la 131 de proiecte. De asemenea, alocări au fost acordate şi în anii 2012 – 300.000 de lei, 2013 – 350,000 de lei, 2014 – 350.000 de lei, 2015 – 550.000 de lei

Tags: , , , , , , ,
fotbal-1441398367

6,6 mil. lei, de la buget, pentru sportul clujean în 2017

Un număr de 47 de asociaţii şi federaţii sportive cer finanţări neramburabile de la Primăria Cluj-Napoca în 2017. Conform  Comisiei de analiză și selecție a proiectelor, trei proiecte sunt neeligibile. Pentru restul au fost făcute publice sumele propuse spre finanţare. Acestea urmează să fie aprobate de Consiliul Local. Total: 6.615.000 lei. 

Clubul Sportiv ,,Universitatea’’ – 2.300.000 lei

Clubul Sportiv de Fotbal ,,Alb-Negru al stud. clujeni” – 1.100.000 lei

Clubul Sportiv ,,U-Banca Transilvania” – 550.000 lei

Federația Română de Baschet – 500.000 lei

Clubul Sportiv Municipal – 400.000 lei

Clubul Sportiv ,,Motor Home Napoca Rally Team – 400.000 lei

LISTA INTEGRALĂ AICI. 

 

Tags: , , , , , , , ,
Casa de pariuri online Fortuna

Casa de pariuri online Fortuna: Recenzii și părerii de la pariori (P)

Răsfoind recenziile și părerile pariorilor de pe cel mai consacrat site de specialitate, am ajuns la concluzia că agenția de pariuri online Fortuna este una dintre cele mai apreciate agenții de la noi din țară.

 

Interesant este că Fortuna este în momentul de față operatorul care deține cele mai multe agenții de pariuri stradale pe întreg teritoriul României: 784 de agenții offline și alte 1.600 de locații în diverse orașe din Cehia, Slovacia și Polonia.Catcostaclujul.ro - Casa de pariuri online Fortuna Recenzii și părerii de la pariori (1)

Ascensiunea acestei case de pariuri a fost una de-a dreptul spectaculoasă: Operatorul originar din Cehia, lansat încă din 1990 la Praga, care reprezintă un nume important în Europa Centrală și de Est, a preluat nu mai puțin de 400 de sucursale de la grupul PublicBet, intrând în forță pe piața românească de jocuri de noroc. În primele două luni de la lansare, Fortuna a deschis alte 200 de agenții de cartier în țară, atât în orașe mari, cât și în comune, marcându-și practic teritoriul în piața românească de pariuri, citește totul aici.

La scurt timp distanță a fost pusă la punct și platforma de pariuri online în limba română.  Prin intermediul acestei simbioze, operatorul le poate facilita pariorilor una dintre cele mai râvnite funcții, și anume Fortuna Cashpoint.Catcostaclujul.ro - Casa de pariuri online Fortuna Recenzii și părerii de la pariori (1)

Practic, jucătorii pot depune și retrage bani din contul online fără să mai aibă nevoie de card sau cont bancar, ci pot face aceste tranzacții în oricare dintre cele 784 de agenții de cartier. Importanța acestei funcții este dată de numărul mare de pariori români care sunt sceptici cu privire la folosirea cardurilor pentru a efectua plăți pe internet.

Fortuna este singura agenție de calitate ce activează atât online, cât și stradal, spun pariorii pe forum-urile de specialitate. Foarte mulți dintre pariorii care se fereau să joace online au ales Fortuna și pentru că operatorul ceh le oferă posibilitatea de a plasa o miză minimă de numai $0.10, ceea ce echivalează cu mai puțin de 50 de bani. Iubitorii de biletele cu sistem și baze pot juca astfel combinațiile preferate, mizând  sub 0.5 RON per linie de sistem, lucru care nu poate fi realizat la alte agenții de pariuri online.

Funcția Joacă Asigurat reprezintă o atracție interesantă pentru pariorii cumpătați, care totuși preferă biletele cu pariuri multiple. Orice bilet cu 4 evenimente sportive, ce are o cotă totală de cel puțin 5.00 se rambursează sub o anumită formă, dacă biletul pierde din cauza unui singur pariu.Catcostaclujul.ro - Casa de pariuri online Fortuna Recenzii și părerii de la pariori (2)

Early Cashout este o altă facilitate interesantă, care permite închiderea pariurilor în orice moment, fie pentru a diminua pierderile sau pentru a asigura un câștig înainte de termen. Funcția este utilă și pentru pariorii care sunt forțați să plece de la computer înainte de încheierea partidelor, întrucât poate fi accesată și de pe telefonul mobil.

Operatul propune zilnic și o selecție de pariuri speciale pe pagina principală, dar și alte oferte interesate ce sunt construite în jurul turneelor și evenimentelor sportive de mare interes pentru publicul românesc. Una peste alta, putem spune că Fortuna este cea mai bună agenție de pariuri care activează în ambele medii: online și offline.

Despre pariuri online poti citi aici mai multe.

Tags: , , , , , , ,
0000023393_2253

Câți bani publici merg la structurile sportive din Cluj în 2016. Cea mai mare sumă propusă: 2.3 mil lei

38 de structuri sportive din Cluj-Napoca, din cele 45 care au depus cere de finanțare, vor primi bani nerambursabili de la bugetul local pentru anul 2016. Suma totală propusă se ridică la 4.570.000, față de 10.976.146 lei solicitați.

Cea mai mare sumă propusă – 2.300.000 lei – merge la CS Universitatea. În cerea de finanțare acesta a solicitat 4.500.000 lei, bani publici. Următoarele pe listă sunt CS U-BT, cu 600.000 lei (a cerut 800.000 lei) și CS Municipal cu 400.000 de lei propuși, din cei 900.000 lei solicitați.

Structurile ale căror dosare au fost respinse sunt: Asociaţia Judeţeană de Tenis de Masă, Federaţia Română de Handbal, Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern, Federația Română de Taekwon-do, ITF Clubul Sportiv “Pro Junior”, Asociaţia Judeţeană de Box și Clubul Sportiv “Samus Șah”.

VEZI LISTA COMPLETĂ AICI.

Sumele propuse de comisia de specialitate vor trebui aprobate de Consiliul Local. Anul trecut, municipalitatea clujeană a acordat suma 4.200.000 lei pentru 33 de structuri sportive.

Tags: , , , ,