Tag Archives: PUZ

1_3_186770_1560162006_00132_fav

PUZ pentru Borhanci / Cartier pentru tineri și Spital Monobloc de Pediatrie

Primăria Cluj-Napoca a publicat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru cartierul Borhanci, acesta urmând să fie dezbătut în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de luni, 10 iunie 2019, eveniment la care sunt invitați să participe și clujenii.

Suprafața reglementată prin PUZ este de 77,69 hectare și include atât domeniul public, cât și unele terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Pe această suprafață se dorește organizarea rețelei stradale și reglementarea modului de utilizare a terenului pentru constituirea unei zone de locuințe individuale cu dotările publice aferente, precum și includerea, pe o suprafață de circa 7 hectare, a unui Spital Monobloc de Pediatrie (ce urmează să fie realizat de Consiliul Județean Cluj).

Rețeaua de străzi

Toate circulațiile publice propuse cu dublu sens (inclusiv străzile adiacente reglementate astfel prin PUG) vor avea lățimea de 15,0 m, incluzând 7,0 m carosabi, 2,5 m plantație de aliniament / locuri de parcare pe ambele laturi, 1,5 m trotuar pe ambele laturi. Excepție face Strada Borhanci, precum și strada propusă a face legătura între Strada Borhanci și Strada Gheorgheni, ce va avea o lățime de 21,00 m (trotuare de 3,00 m și câte două benzi pe sens: una pentru autobuze și biciclete de 4,00 m și una pentru automobile de 3,50 m). De asemenea, în interiorul zonei de locuințe propuse se propune, la nivel local, deservirea parcelelor de locuințe individuale cu străzi de sens unic având profilul IV.2 propus prin PUG (9,0 m lățime), precum și prin fundături cu maxim 100 m lungime și 9,0 m lățime.

Toate locurile de parcare pentru rezidenți vor fi asigurate în cadrul parcelei, locurile de parcare la stradă fiind destinate exclusiv vizitatorilor sau dotărilor conexe locuirii. Conform temei de proiectare, este propusă de asemenea amplasarea unei stații terminus de autobuz pe terenul studiat, conform cerințelor din caietul de sarcini (UTR Tr). Această stație va fi amplasată în zona central-vestică a terenului studiat, în imediata vecinătate a spitalului propus. În cazul în care se dorește extinderea rețelei de transport public pe circulațiile majore, profilulstradal propus permite amenajarea stațiilor de transport public prin întreruperea plantațiilor de aliniament în dreptul locurilor destinate opririi autobuzelor.

Construcții

În zona dealului Borhanci se propune amplasarea Spitalului de Pediatrie Monobloc, care va avea acces atât din strada principală, cât și din străzi secundare și care va avea o zonă de protecție de 50 m în care nu este permisă realizarea de clădiri rezidențiale. Locurile de parcare necesare vor fi asigurate în interiorul parcelei.

Pentru restul zonei, propunerea este de a realiza 771 parcele pentru locuințe individuale, Dintre acestea, un număr de 180 vor putea fi concesionate tinerilor căsătoriți (suprafață de 300 mp). Locuințele individuale: înălțime maximă (D)+P+1 / (D)+P+M (7 m) măsurați la cota de acces în clădire). Toate locurile de parcare vor fi asigurate în interiorul parcelelor. Va fi prevăzut, în cadrul circulațiilor publice, un număr de minim 10 % locuri de parcare pentru vizitatori, ce vor fi amplasate conform profilelor stradale reglementate prin PUG Municipiul Cluj-Napoca.

De asemenea, se are în vedere reglementarea unui centru de cartier, precum și a unor zone de dotări publice, activități economice terțiare și spații verzi majore.

Spații verzi

Se recomandă realizarea unor plantații atât în spațiile verzi existente, cât și în cadrul parcelelor din zona de locuit. Se va avea în vedere amenajarea unor spații verzi de calitate inclusiv pe parcelele destinate instituțiilor și serviciilor publice propuse (minim 30 % spații verzi pe parcele).

Spitalul Pediatric Monobloc, investiție de 10 milioane de euro

Consilierii județeni au aprobat, la finalul lunii februarie 2019, transferul unui teren de 7 hectare, din zona Borhanci, din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al Județului Cluj, în vederea construirii Spitalului Pediatric Monobloc. Terenul va fi oferit Consiliului Județean (CJ) cu titlul gratuit. În noul spital, care va avea 700 de paturi, vor fi mutate toate secțiile actuale de pediatrie, care funcționează în 14 locații din oraș. Investiţia de circa 10 milioane euro va fi suportată integral din bugetul judeţului.

Cartierul tinerilor din Borhanci

Proiectul ce prevede contruirea unui supercartier pentru tineri în Borahnci datează din 2015. Municipalitatea dorește să concesioneze parcele de pământ pentru case şi să elaboreze dinainte proiectele, astfel încât locuinţele să fie concepute unitar din punct de vedere arhitectural. Vor exista şi locuinţe sociale, pentru persoane de condiţie modestă. Primăria se va ocupa de aducerea utilităţilor pe fiecare dintre proprietăţi.

Lărgirea străzii Borhanci, la mâna Guvernului

Primăria Cluj-Napoca cere oficial Guvernului să îi cedeze două bucăţi de teren pentru lărgirea străzii Borhanciului. Este vorba despre două porţiuni de teren, în suprafaţă totală de 9.000 mp, administrate de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, dar care se află în proprietatea statului. În zonă va fi realizat şi un sens giratoriu, la intersecţie cu strada Constantin Brâncuşi.

Ședința ComisiEI TehnicE de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism va avea loc luni 10 iunie 2019, la ora 16.00, în Sala de sticlă de la sediul Primăriei din Calea Moţilor nr. 3.

Tags: , , , , ,
00172227_large

CJ actualizează PUZ-ul pentru proiectul spitalului regional din Cluj

Consiliul Judeţean îi răspune premierului Dăncilă, care susţine că nu este suficient teren pentru realizarea spitalului regional din Cluj, că va actualiza PUZ-ul conform proiectului actual transmis de Ministerul Sănătății.

Președintele Consiliului Județean Cluj a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de asociere între Consiliul Județean și Ministerul Sănătății, proiect ce va fi supus spre aprobarea deliberativului județean în cadrul ședinței extraordinare convocate pentru data de mâine, vineri, 23 februarie 2018. În esență, protocolul are drept scop facilitarea derulării și respectarea termenelor de implementare a proiectului de construire a Spitalului Regional de Urgență Cluj.

“Am decis să inițiez acest proiect de hotărâre, pentru care am și convocat consilierii județeni în regim de urgență, întrucât nimeni nu este mai interesat decât noi de construirea acestui Spital Regional și pentru că ne dorim ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. În acest fel, continuăm, într-o nouă etapă și într-o formă și mai avansată, ajutorul pe care l-am dat constant pe parcursul anilor acestui proiect cu adevărat strategic pentru întreaga regiune”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Conform protocolului, Consiliul Județean Cluj va actualiza Planul Urbanistic Zonal necesar realizării pe terenul de 14 hectare a obiectivului de investiții în noua formă, prin actualizarea celui existent conform proiectului actual transmis de Ministerul Sănătății. Totodată, Consiliul Județean va elabora, pe baza datelor tehnice transmise de Minister, documentațiile tehnico-economice necesare realizării infrastructurii tehnico-edilitare. În același timp, forul județean va realiza, sub rezerva asigurării finanțării de către Ministerul Sănătății, branșamentele, racordurile și drumurile de acces necesare în scopul bunei funcționări a obiectivului. Nu în ultimul rând, Consiliul Județean va asigura susținerea logistică, la nivel local, a implementării proiectului de edificare a Spitalului Regional de Urgență Cluj. Totodată, în perspectiva demarării efective a lucrărilor de construcție, Consiliul Județean va finaliza eliberarea amplasamentului de vegetația și construcțiile existente aflate în proprietatea privată a Județului Cluj.

Reamintim în acest context faptul că forul administrativ clujean a fost primul dintre autoritățile din țară vizate de construirea unui spital regional, respectiv Cluj, Iași și Craiova, care a finalizat în bune condiții întreaga procedură prin care s-a pus la dispoziție un teren propice amplasării spitalului regional de urgență. Pentru a ajunge în etapa finală, Consiliul Județean a derulat o procedură laborioasă prin care a dezmembrat terenul în cauză și s-a ocupat de evaluarea suprafeței transmise pentru construirea spitalului, a adoptat hotărârea 167/26.07.2017 de modificare a HCJ nr. 258/29.11.2016 prin care terenul a fost transferat din domeniul public al județului Cluj în domeniul public al Statului Român. Ulterior, Consiliul Județean a acționat pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra terenului al Statului Român și a înițiat demersurile necesare în vederea casării și, respectiv demolării construcțiilor dezafectate existente pe terenul în cauză. Astfel, în data de 1 noiembrie 2017, Consiliul Județean Cluj a predat Ministerului Sănătății, prin intermediul unui protocol de predare-primire, terenul pe care urmează să fie edificat viitorul Spital Regional de Urgență de la Cluj, situat în comuna Florești, Str. Avram Iancu, nr. 370-374.

Tags: , , , , , , ,