Tag Archives: parc industrial

tetarom V

Tetarom V intră în linie dreaptă. Va primi titlul de parc industrial

Pas important pentru înfiinţarea parcului industrial de la Luna. Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a început demersurile pentru obținerea titlului de parc industrial pentru Tetarom V.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, va semna cererea pentru acordarea titlului de parc industrial și declarația de eligibilitate pentru Tetarom V, confrom unui proiect de hotărâre, ce urmează să fie supus votului consilierilor județeni în ședința din 31 iulie 2019. De asemenea, proiectul prevede numirea Marinelei Marc în calitate de reprezentant al județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) la Tetarom pentru constituirea parcului industrial de la Luna:

“Art. 1 Se mandatează președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să semneze din partea acționarului cererea pentru acordarea titlului de parc industrial și declarația de eligibilitate pentru Parcul Industrial TETAROM V.

Art. 2 Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A, pentru:

a) propunerea și aprobarea constituirii Parcului Industrial TETAROM V în condițiile stabilite prin Acordul de Asociere încheiat între Județul Cluj, Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii.

b) propunerea și aprobarea mandatării societății TETAROM S.A. de a semna toate actele și a depune toate demersurile conform legislației parcurilor industriale în vederea obținerii titlului de parc industrial.

Art. 3. Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării şedinţelor A.G.A, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi ale proceselor-verbale ale şedinţelor.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane; TETAROM S.A. și doamna Marc Marinela”, se arată în proiectul de hotărâre.


Investiție de 23 milioane lei, pe 115 hectare

Decizia realizării unui nou parc industrial în partea sudică a județului Cluj a fost luată atât ca urmare a interesului ridicat al investitorilor pentru inițierea sau dezvoltarea de afaceri în zonă cât, mai ales, a dorinței Consiliului Județean de a impulsiona dezvoltarea acestei regiuni și de a oferi locuitorilor din municipiile Turda-Câmpia Turzii și celor din localitățile limitrofe posibilitatea obținerii unui loc de muncă, cu toate avantajele ce decurg de aici.

În iulie 2019, plenul reunit al Consiliului Județean Cluj a aprobat contractul de asociere al județului cu municipiul Câmpia Turzii și cu comuna Luna, în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V din Luna.

Contractul de asociere stabilește drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părți, Consiliului Județean Cluj revenindu-i rolul de a asigura managementul implementării proiectului. De asemenea, forul administrativ județean va întocmi toate documentațiile tehnice, economice și de urbansim necesare înfiițării Parcului Industrial Tetarom V și va realiza efectiv infrastuctura parcului, din bugetul județului, sens în care Consiliul Județean a și alocat deja suma de 23.100.000 lei.

În ceea ce privește Primăria Luna, pe lângă garanțiile legate de viabilitatea fizică și juridică a terenului de 115 ha pe care îl pune la dispoziție, acestă comună va încasa de la viitorii rezidenți ai parcului toate taxele, impozitele şi celelalte obligații prevăzute de legislația în vigoare, care se fac venit la bugetul local. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește Primăria Câmpia Turzii, aceasta va înființa o linie de transport public de persoane care să lege municipiul de parcul industrial și va finanța realizarea unei investiții de tip „spin-off”.

Similar cazului celorlalte parcuri industriale Tetarom, gestionarea și administrarea viitorului parc din Luna se va realiza de către societatea comercială Tetarom S.A., entitate la care Consiliul Județean Cluj este acționar majoritar.

Drum de legătură cu DN1 și Autostrada Transilvania

Consiliul Județean Cluj a demarat, la începutul lunii iulie 2019, procedura de contractare a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice și a asistenței tehnice, în vederea realizării drumului de acces spre Tetarom V, parc industrial ce se va întinde pe o suprafață de pe o suprafață de 115 ha.

În vederea realizării infrastructurii de acces spre viitorul Tetarom V este necesară realizarea unei conexiuni între Drumul Național DN 15 și parc, respectiv a unei conexiuni cu Autostrada Transilvania (A3) – Brașov – Târgu-Mureș – Cluj – Oradea. Drumul de legătură se estimează a avea 2,25 km, cu un pod de 200 m peste râul Arieș, la care se adaugă bretelele de acces la A3.

Realizarea obiectivului de investiții – drum de acces Parc Industrial Tetarom V, pentru care s-a demarat contractarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, respectiv studiul de fezabilitate, documentație pentru autorizarea executării lucrărilor, documentație tehnică de execuție și asistență tehnică aferentă, este finanțată din bugetul CJ Cluj.

Demararea efectivă a lucrărilor este preconizată pentru sfârșitul anului 2019 – începutul anului 2020. Costul estimat al serviciilor de proiectare, raportat la valoarea de investiție, este de 200.000 de euro, fără TVA.

Tags: , , , ,
1_3_185919_1558105355_01493

Cum arată parcul industrial, de 61 milioane lei, de pe Tăietura Turcului FOTO

Consiliul Județean Cluj a efectuat vineri, 17 mai 2019, recepția finală a investiției „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I, edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”, proiect european finanțat în proporție de 50% prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională – Programul Operațional Regional 2007-2013, odată cu această etapă proiectul devenind pe deplin funcțional.

Astfel, în cadrul Tetarom 1, situat în zona străzii Tăietura Turcului din municipiul Cluj-Napoca, au fost recepționate mai multe obiective care au făcut obiectul acestui proiect european de extindere a infrastructurii de business, respectiv un imobil de birouri cu regim de înălţime D + P + 5E, un sediu administrativ, două hale de depozitare, o parcare auto și un drum tehnic de acces prin spatele halei numărul 2.

În ceea ce privește strict cele patru imobile realizate de Consiliul Județean Cluj, suprafața utilă a acestora este de peste 9.500 mp, după cum urmează:

Imobilul de birouri dispune de o clădire cu demisol, parter și cinci etaje, având o suprafață utilă totală de aproximativ 3.463 de mp.
Sediul administrativ dispune de un regim de înălțime D+P+2E la P, suprafața utilă totală a construcției fiind de 1.631,71 de mp.
Prima hală de depozitare dispune de un regim de înălțime parter, cu o suprafață construită la sol și desfășurată de cca. 2.903 mp, suprafața utilă totală fiind de 2820,05 mp.
Cea de-a doua hală de depozitare, la fel ca prima, se desfășoară doar la nivelul parterului, suprafața utilă a acesteia fiind de 1.673,44 de mp.
În perioada imediat următoare Consiliul Județean Cluj va proceda la predarea imobilelor către Tetarom S.A. în vederea dării lor în exploatare, prin punerea acestora la dispoziția agenților economici care și-au manifestat dorința de a își desfășura activitatea în respectivele spații.

Lucrările de construcții recepționate cu acest prilej au fost executate în baza contractului încheiat între Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj și Asocierea ACI CLUJ S.A., NORD CONFOREST S.A., ELECTROMONTAJ S.A., valoarea totală a proiectului fiind de 61.464.221,79 lei, din care suma nerambursabilă solicitată s-a ridicat la 30.732.110,89 lei.

Reamintim în acest context faptul că obiectivul general al proiectului de extindere cu 16,8 hectare a Parcului Industrial Tetarom I îl constituie creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor în zona metropolitană Cluj-Napoca. Darea în exploatare a acestor imobile ultramoderne va avea, cu certitudine, un impact semnificativ în ceea ce privește atragerea de noi investiții și accelerarea dezvoltării economice a Clujului.

Tags: , , , , , ,
1_3_180163_1542886962_08830_fav

Un nou parc industrial la Cluj, în apropierea unei autostrăzi

Un nou parc industrial, ce se va întinde pe o suprafaţă de 115 hectare, va fi construit în judeţul Cluj, în apropierea unei autostrăzi. Investiţia se ridică la suma de 23 de milioane de lei. 

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a aprobat emiterea avizului de oportunitate favorabil în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aferent introducerii în intravilan a imobilului-teren pe care va fi edificat viitorul Parc Industrial TETAROM V. Terenul are o suprafață de 115 ha și se află în intravilanul comunei Luna, amplasamentul fiind situat în imediata vecinătate a traseului autostrăzii A3 Brașov–Târgu-Mureș–Cluj– Oradea.

Urmare a introducerii acestuia în intravilan, imobilul-teren, care în prezent estr liber de construcții, va avea o funcțiune de zonă destinată strict activităților economice cu caracter industrial. Indicatorii urbanistici trasați în noul PUZ vor respecta prevederile legale referitoare la distanța viitoarelor imobile față de limitele de proprietate. De asemenea, la recepționarea imobilului, amplasamentul va trebui să beneficieze de o infrastructură funcțională, respectiv utilități, căi de acces și spații publice conexe precum parcări auto, stație pentru transportul în comun, etc.

Conform contractului de asociere încheiat în vara acestui an cu unitățile administrativ-teritoriale Luna și Câmpia Turzii, Consiliul Județean Cluj va finanța realizarea Parcului Industrial Tetarom V prin aportul în natură la capitalul social al societății Tetarom S.A. (a și alocat deja suma de 23.100.000 lei, în şedinţa forului judeţean din iulie 2018, n.red.). De asemenea, comuna Luna va participa și ea la majorarea capitalului social al Tetarom S.A. cu aportul în natură al terenului, la valoarea stabilită în baza unui raport de evaluare. Nu în ultimul rând, municipiul Câmpia Turzii s-a angajat să finanțeze, direct și indirect, realizarea unei investiții de tip „spin-off”, respectiv va crea o nouă linie de transport public de persoane care să lege municipiul de parcul industrial.

CJ Cluj reaminteşte faptul că decizia realizării unui nou parc industrial în partea de sud a județului a fost luată atât ca urmare a interesului ridicat al investitorilor pentru inițierea sau dezvoltarea de afaceri în zonă, cât și a dorinței Consiliului Județean de a impulsiona dezvoltarea acesteia. În acest context, obiectivele urmărite de Consiliul Județean prin edificarea Tetarom V, respectiv stimularea investițiilor, sprijinirea cercetării științifice și tehnologice, impulsionarea dezvoltării regionale și dezvoltarea IMM-urilor, vor contribui esențial la  transformarea zonei sudice a județului într-un important pol de creștere economică.

Tags: , , ,
top-10--cei-mai-puternici-producatori-de-componente-auto-din-lume-1350420269

Producător american de componente auto investeşte la Turda. Câte locuri de muncă vor fi create

Parcul industrial Aries din Turda, o investiție greenfield realizată de fondul de investiții Europa Capital Emerging Europe, a fost selectat ca o potențială locație pentru mutarea facilităților de producție ale unei companii mari din America de Nord, cu activitate în industria componentelor auto.

Odată mutată producția, vor fi create cel puțin 100 de locuri de muncă, urmând a fi angajate până la 600 de persoane până în 2021.

”Compania americană a subliniat beneficiile orașului Turda ca destinație de producție, în contexul unei rate ridicate a șomajului la nivel local dar și a unei forțe de muncă pregătite, persoane cu mare experiență, foști angajați ai societăților industriale ce au fost închise în ultimii ani”, spune Erik Gustafson, Head of Asset Management for Europa Capital Emerging Europe.

Prima fază din Parcul Industrial Aries a fost finalizată la începutul anului 2016, în urma unei investiții de 4 milioane de euro, ce include investiții semnificative în ceea ce privește utilitățile și infrastructura terestră a parcului.

Parcul se intinde pe o suprafață de 54 de hectare de teren, ceea ce permite, în momentul finalizării totale a proiectului, construcția a peste 225.000 de metri pătrați de facilități industriale și logistice.

Tags: , , , , , , ,