Tag Archives: impozite 2016

anca dragu

Ministrul Finanţelor: Nu intenţionăm modificarea vreunui impozit în viitorul apropiat

Ministerul Finanţelor nu intenţionează să modifice vreun impozit în “viitorul apropiat”, declară ministrul Anca Dragu, în opinia căruia predictibilitatea fiscală este “elementul principal” într-o economie.

Întrebată, joi, de jurnalişti, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Timişoara, dacă agreează politica de relaxare fiscală iniţiată de Guvernul anterior şi dacă o va continua, precum şi dacă ministerul intenţionează modificarea impozitului pe tranzacţii imobiliare în viitorul apropiat, Anca Dragu a răspuns: “Nu intenţionăm modificarea vreunui impozit în viitorul apropiat. Am modificat impozitul pe tranzacţie pentru darea în plată, după cum ştiţi. Impozitul pe tranzacţii rămâne aşa cum e în Codul Fiscal”.

Ministrul Finanţelor a adăugat că predictibilitatea este “elementul principal” într-o economie, deoarece permite firmelor şi persoanelor fizice să ştie din timp ce impozite şi taxe vor avea de plătit anul următor şi, astfel, să gândescă bugete de investiţii.

“Despre fiscalitate în general aş vrea să spun că predictibilitatea este elementul principal într-o economie. Firmele şi cetăţenii trebuie să ştie din vreme care sunt impozitele şi taxele pe anul următor pentru a-şi putea face propriile bugete de investiţii. O firmă poate vrea să se extindă, vrea să investească, la fel şi o persoană. Deci predictibilitatea şi sustenabilitatea fiscală sunt elemente extrem de importante pentru care am militat de a la bun început”, a spus Dragu.

Potrivit ministrului Finanţelor, instituţia pe care o conduce încearcă să crească oferta internă pentru a ajunge la nivelul cererii stimulate prin măsurile de relaxare fiscală.

“Ceea ce încercăm în acest moment să facem şi reuşim este să creştem oferta internă pentru a ajunge la nivelul cererii interne stimulate prin măsurile de relaxare fiscală. De ce spun că reuşim. Vedeţi că la cinci luni investiţiile străine directe au crescut cu 15 la sută, au trecut de un miliard de euro. Avem plusuri semnificative în industrie, în toate domeniile. Cumva, într-adevăr, oferta ţine pasul cu cererea stimulată prin aceste măsuri luate acum un an prin noul Cod Fiscal”, a conchis Dragu.

Tags: , , , ,
s560x316_impozit

Noul cod fiscal: Impozitul pe veniturile microintreprinderilor în anul 2016

Potrivit Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, au fost aduse o serie de modificări în ceea ce priveşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, modificări ce au fost publicate în Monitorul Oficial nr.817/3.11. Astfel, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt de 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv; 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat şi de 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

Pentru persoanele juridice române nou-înfiinţate, care au cel puţin 1 salariat şi sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acţionarii/asociaţii lor nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se aplică până la sfârşitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni. Aceste prevederi se aplică dacă, în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrării, microîntreprinderea nu se află în următoarele situaţii: lichidarea voluntară prin hotărârea adunării generale; potrivit legii, dizolvarea fără lichidare, potrivit legii; inactivitate temporară, potrivit legii; declararea pe propria răspundere a nedesfăşurării de activităţi la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi acţionari/asociaţi; acţionarii/asociaţii săi vând/cesionează/schimbă titlurile de participare deţinute.

Condiţia privitoare la salariat se consideră îndeplinită dacă angajarea se efectuează în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.

În cazul în care în cursul anului, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare de mai sus se aplica în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite. Limitele fiscale prevăzute mai sus se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal.

Contribuabilul, persoană juridică nou înfiinţată precum si cea care depăşeşte plafonul de 100.000 euro/ ponderea veniturilor din consultanţă şi management este de peste 20%, are obligaţia să comunice organelor fiscale competente aplicarea/iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, prin completarea şi depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice şi alte asocieri fără personalitate juridică, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora.

Prevederile Legii nr.227/2015, modificată prin OUG nr.50/2015 intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

Tags: , , , ,