Tag Archives: hoia

T-5_1_muzeul etnografic_02

Sat de vacanță în Parcul Etnografic și pădure-parc în Hoia

Extinderea Parcului Etnografic din Cluj-Napoca vizează o suprafață de peste 42 de hectare, cu o investiție de 10 milioane de euro, în care sunt incluse și poiana, respectiv Pădurea Hoia.

“Redăm clujenilor cel mai mare parc etnografic și creăm un complex modern, cultural, cu facilități moderne pentru petrecerea timpului liber. Este esențială respectarea integrității peisajului Pădurii Hoia și limitarea intervențiilor în zonă la cele necesare asigurării unei facilități în utilizarea spațiilor și îmbunătățirea funcțională și estetică a acestora”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Prin proiect se propun următoarele obiective de investiții:

• Centrul de Vizitatori al Parcului Etnografic Național ,,Romulus Vuia” – compus din punct de informare turistică, sală multifuncțională evenimente, expoziții, cafeterie, depozite;

• Centrul Administrativ al Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia” – compus din birouri administrative, zonă seminarii, zonă lucrători Parcul Etnografic, atelier de dulgherie;

• Satul de Vacanță – sector pentru ateliere cu tematică etnografică – compus din Șură de joc, case în stilul tradițional românesc/săsesc/maghiar, ateliere de prelucrare a lemnului, a textilelor, respectiv ateliere de olărit și pictură tradițională;

• Pădure-Parc Hoia – care presupune amenajarea pădurii-parc Hoia, amenajarea pajiștii estice cu o scenă în aer liber și a pajiștii vest ca și loc pentru evenimente în aer liber, realizarea unor promenade pe aleea Muzeului Etnografic și pe cornișa dealului Hoia cu posibilitatea de legătură până în zona Dealului Cetățuia, amenajare bike-park, locuri de joacă pentru copii, parc canin, circuite de gimnastică în aer liber, respectiv amenajări pentru hrănirea animalelor sălbatice și picnic.

Concurs de soluții, câștigat de o clujeancă 

În urmă cu doi ani (aprilie 2017), Alice Florea, o tânără arhitectă din Cluj, a fost declarată câştigătoarea concursul internaţional de soluţii pentru revitalizarea zonei Parcului Etnografic Romulus Vuia – Pădurea Hoia.  Proiectul va fi realizat cu finanţare europeană din granturi norvegiene, fiind o continuare a unui alt proiect terminat în 2016 şi care a vizat conservarea, restaurarea şi punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu şi Cizer.

Tags: , , , ,
1_3_178518_1538562798_08833_fav

Parc de biodiversitate în Hoia. Costă 30 de milioane de lei

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca se pregăteşte să reamenajeze o zonă de 64 de hectare din Hoia.

USAMV și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADRNV) au semnat proiectul ”Modernizare infrastructură educațională Hoia pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol”.

Cu termen de finalizare 31 octombrie 2020, noua biobază va fi deschisă pentru vizitare și comunității clujene. Investiţia se ridică la 30 de milioane de lei, iar fondurile provin europene provin prin intermediul ADRNV, cu o cofinanțare de 3% din partea universităţii clujene.

Studiul de fezabilitate a fost elaborat de societatea Proiect Constrex Consulting, iar proiectul care prevede modernizarea infrastructurii didactice şi educaţionale pentru activităţi necesare învăţământului agricol va fi finanţat pe axa nr. 10 a Programului Operaţional Regional, îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

 

Biobază pe 64 de hectare în Hoia 

Proiectul a fost prezentat și Comisiei de urbanism a Primăriei Cluj-Napoca, dată fiind amplasarea biobazei de 64 ha în intravilan, și a primit toate avizele necesare. ”Este un proiect important pentru universitatea noastră, ca bază didactică și de cercetare, cu o gamă largă de rase de animale domestice, dar și reptile și pești, precum și pentru agrement în Cluj-Napoca.

Această biobază va fi deschisă și pentru vizitarea de către publicul larg, astfel că o considerăm o investiție importantă și pentru oraș. Pentru realizarea acestui proiect, apreciem înțelegerea și sprijinul primăriei, cu care am și realizat designul acestui proiect, pentru a răspunde astfel atât cerințelor planului urbanistic general, cât și cerințelor USAMV”, a apreciat rectorul Cornel Cătoi.

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii (FZB) derula și anterior numeroase activități didactice, practice și de cercetare cu studenții, iar pe piața din Cluj există și o tradiție la nivel de produs local, brânza de Hoia.

”Încercăm să conservăm atât materialul biologic, pe care țara noastră l-a exploatat și dezvoltat în timp ca rase și hibrizi autohtoni, cât și o parte din biotehnologiile tradiționale (pe lactate și brânzeturi) în vederea conectării cu piața produselor tradiționale de ultimă generație”, a declarat decanul FZB, Daniel Dezmirean, managerul proiectului.

Turn de belvedere şi acvariu cu tunel

La ora actuală, baza USAMV de la Hoia, aflată în vecinătatea Parcului Etnografic, cuprinde şapte construcţii vechi (saivane, fânare, bazin de apă), însă proiectul prevede ridicarea a încă 23 de construcţii. Pavilioanele pentru animale vor fi create pe structură uşoară, demontabilă, care să le permită acestora să stea atât la adăpost, cât şi în aer liber. Acestea vor găzdui bizoni, zimbri, căprioare, nutrii, veveriţe, păuni, lebede, raţe, gâşte, păsări de curte (găini, cocoşi, curcani), hamsteri, dar şi cai, bivoli, oi, vaci sau capre.

Construcţia cea mai spectaculoasă va fi însă un acvariu pe 1.540 mp, cel mai mare din Transilvania, cu tunel vizitabil, care va include specii de peşti autohtoni sau exotici. În acest perimetru mai sunt prevăzute un turn cu belvedere peste tot parcul, un centru de apiterapie, un pavilion tehnologic, sere, iar energia necesară va fi produsă de o centrală de biogaz.

Tags: , , , ,
1

27 de milioane de lei pentru stabilizarea versantului nordic al dealului Hoia

Consiliul Județean (CJ) Cluj va semna în perioada următoare contractul de achiziție publică pentru lucrări de stabilizare a versantului nordic al dealului Hoia în vederea implementării proiectului de dezvoltare a Parcului Industrial Tetarom I: edificare de clădiri, extindere și modernizare  a infrastructurii.

,,Importanța semnării acestui contract și, respectiv, a începerii lucrărilor de stabilizare e dată de faptul că, în acest fel, vom avea o dată certă a finalizării implementării proiectului european. Desigur, va urma darea în folosință a imobilelor și facilităților create prin intermediul proiectului, efectul fiind unul pozitiv, de stimulare a dezvoltării economice”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Semnarea contractului a devenit posibilă ca urmare a deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor prin care a fost respinsă ca nefondată contestația formulată de către compania Kranz Eurocenter. În acest context, lucrările vor fi realizate de către Hidroconstrucția Cluj, câștigătoarea licitației.

Valoarea lucrărilor ce vor fi realizate de către societatea câștigătoare în vederea stabilizării versantului nordic al Dealului Hoia este de 26,8 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată, aceasta constituind oferta cu prețul cel mai scăzut dintre cele zece depuse în cadrul licitației publice.

Oferta declarată câștigătoare este mai redusă comparativ cu valoarea estimată inițial, de 35,8 milioane. Vor fi, astfel, executate în baza contractului, lucrări ce vor consta în principal în realizarea unui zid de sprijin pe trei rânduri din piloți forați din beton armat și a unui dren de mare adâncime.

Anterior, în prima etapă a stabilizării alunecărilor de teren, în conformitate cu soluțiile tehnice propuse de proiectant, s-au efectuat lucrări de taluzare a versantului, șanțuri drenate și rigole pentru a capta apa și a o conduce la debușee sigure.

Obiectivul general al proiectului de extindere a Tetarom I, proiect a cărui cofinanțare nerambursabilă a fost asigurată în proporție de 50% prin Fondul European de Dezvoltare Regională, îl constituie creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor în zona metropolitană Cluj-Napoca.

Prin dezvoltarea şi extinderea Tetarom I, CJ îşi propune să vină atât în sprijinul dezvoltării activităţii economice a întreprinderilor mici și mijlocii autohtone, cât şi cu potenţial de atragere de investiţii străine, care să folosească resursa materială şi umană din regiune.

În prezent, Tetarom I se întinde pe 320.000 mp și are un grad de ocupare de 100%, deservind 75 de clienți. Valoarea investițiilor deja atrase este de 60 de milioane de euro, iar numărul locurilor de muncă nou create aici, de 2.500.

Tags: , , , , ,