Tag Archives: econimie

26165942_885325324974809_2542697074281293035_n

2018 începe cu probleme pentru “muzeul” de autostradă de lângă Cluj VIDEO

Reprezentanţii ONG-ului Asociaţia Pro Infrastructură a filmat, în urmă cu câteva zile, stadiul în teren al ciotului de 0,766 km care trebuie să conecteze Autostrada A3 Gilău-Câmpia Turzii de “muzeul” de autostradă Gilău-Nădășelu, segment deja finalizat din luna noiembrie 2017. Constructorul (Tirrena Scavi) a primit ordin de începere pe 27 octombrie 2017 și a început lucrările.

Termenul contractual pentru finalizare este final de august 2018. Însă acest termen nu va fi respectat dacă nu se predă amplasamentul, în cel mai scurt timp, pentru canalul Someșul Mic, astfel încât constructorul să poată începe execuția celor 4 pile din pereul canalului (câte două pentru fiecare mal, vezi planșă mai jos).

Cerem responsabililor să facă URGENT toate demersurile birocratice necesare astfel încât să se SEMNEZE contractul dintre CNAIR și Hidroelectrica privind plata despăgubirilor către producătorul de energie aferente zilelor în care canalul va fi închis pentru execuția podului. Din informațiile pe care le avem în acest moment, costurile se ridică la aproximativ 50.000 EUR pentru fiecare zi în care acest canal este închis.

Dacă nu se semnează urgent acest act și dacă nu se predă amplasamentul către Tirrena Scavi cel târziu în luna februarie, există șanse mari ca proiectul să nu fie gata în august. Mai mult, constructorul probabil că va face claim (revendicare), cerând (pe bună dreptate) bani și timp în plus pentru că nu i-a fost permisă execuția pilelor, pas esențial (aflat pe drumul critic) pentru finalizarea podului în 6 luni de zile”, scriu cei de la Asociaţia Pro Infrastructura.

26169399_885325321641476_8819124535727354454_n 26167964_885325331641475_8606671766234784163_n 26167751_885325404974801_6410993414759296976_n 26165785_885325488308126_1102638075501129136_n

 

Tags: , , , ,
00167955_large

CNAIR amână recepţia celor 12 km de pe autostrada Sebeş-Turda

Lotul 3 al autostrăzii Sebeş Turda este gata, iar recepţia ar fi trebuit să aibă loc marţi, 28 noiembrie 2017. Oficialii CNAIR, prezenţi la Cluj-Napoca, au declarat că tronsonul va fi inaugurat abia în 8 ianuarie 2018, în funcţie de codiţiile meteo. 

Lotul 3 al Autostrăzii Sebeş-Turda, de 12,5 km, cuprins între intrarea în Aiud până la nodul Decea, este finalizat 100%, conform constructorului format din asocierea italiană Tirrena Scavi – Societa Italiana per Condotte d’Acqua. Costul lucrărilor se ridică la 420 de milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA). Oficialii CNAIR afirmă că mai sunt de asfaltat 300 m şi că trebuie înlocuite corpurile de iluminat care funcţionează cu sodiu cu altele, cu leduri.

“CNAIR caută nod în papură constructorului, se ascunde după legislație interpretând strâmb Regulamentul de Recepție și nu deschide lotul 3 din Autostrada A10 Sebeș-Turda, deși acest tronson este gata”, susțineau reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Lucrările ar fi trebuit terminate în martie 2016. Nu doar cele de la Aiud, ci toată Autostrada Sebeş – Turda.

Autostrada Sebeș-Turda:

Lot 1 – 17,0 km – de la intrarea pe autostradă în Sebeş până la Pârâul Iovului
Constructori: asocierea Impresa Pizzarotti – Pomponio
Cost: 541 mil. lei, fără TVA

Lot 2 – 24,3 km – de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud
Constructori: asocierea Aktor – Euroconstruct Trading
Cost: 549 mil. lei, fără TVA.

Lot 3 – 12,5 km – de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea
Constructori: asocierea Tirrena Scavi – Societa Italiana per Condotte d’Acqua
Cost: 420 mil. lei, fără TVA

Lot 4 – 16,3 km – de la nodul Decea până în Turda
Constructori: asocierea Porr Construct – Porr Bau
Cost: 470 mil. lei, fără TVA

Autostrada Sebeş – Turda va fi gata în cinci ani

Autorităţile care gestionează şoseaua de mare viteză dintre judeţele Cluj şi Alba vor ca distanţa de 70 km să fie străbătută în 53 de minute. Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a semnat cererea de finanțare pentru proiectul de construire a Autostrăzii Sebeș – Turda – faza II, depus de CNAIR în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Valoarea proiectului este de 1,9 miliarde de lei, iar acesta va fi finanțat prin POIM 2014-2020 astfel: 75% din valoarea eligibilă aprobată, respectiv 1,21 miliarde de lei, asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar restul de finanțare, de 405 milioane, de la bugetul de stat. Perioada de implementare a proiectului este de 108 luni, începând cu 1 ianuarie 2014 și finalizându-se la 31 decembrie 2022, conform MT. Proiectul este cofinanțat din FEDR, prin POIM 2014-2020.

Tags: , , ,
crestere-economica-shutterstock

Vulnerabilităţile stabilităţii sistemului financiar românesc: Supraîndatorarea populaţiei şi sănătatea firmelor

Comitetul Naţional privind Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) a identificat, în ultima şedinţă, două vulnerabilităţi asupra stabilităţii sistemului financiar românesc, referitoare la sănătatea companiilor nefinanciare din România şi îndatorarea populaţiei.

Prima vulnerabilitate constă în „persistenţa rezultatelor negative pentru un grup numeros de firme, calitatea precară a capitalurilor proprii şi numărul ridicat de firme cu capitaluri proprii sub limita reglementată sau inactive”.

A doua vulnerabilitate constă în creşterea îndatorării populaţiei, ce poate avea efecte negative importante, atât asupra sistemului financiar, cât şi asupra creşterii economice viitoare. „În prezent, gradul de îndatorare s-a majorat considerabil, o treime din debitorii care au contractat un credit în ultimul an având, în medie, un grad de îndatorare de peste 55 la sută”, se arată într-un comunicat transmis joi de CNSM.

În cadrul reuniunii au fost adoptate două regulamente CNSM referitoare la metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi la regulile de organizare şi funcţionare ale CNSM. De asemenea, „au fost discutate rezultatele analizelor periodice de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital şi de identificare a instituţiilor de credit de importanţă sistemică pe date aferente anului 2017, împreună cu măsurile care se impun în conformitate cu prevederile cadrului european şi naţional aplicabil”, precizează instituţia.

În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b.) şi alin. (3) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, Consiliul general a adoptat Regulamentul privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente. Regulamentul transpune prevederile Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE în ceea ce priveşte stabilirea şi sfera de aplicare a amortizoarelor de capital, precum şi prevederile incidente ale Recomandărilor CERS, respectiv ale Ghidurilor ABE, urmând a intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, Consiliul general a adoptat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială. Regulamentul detaliază modul de organizare şi funcţionare a Consiliului general, Comisiei tehnice privind riscul sistemic, Comisiei tehnice privind gestiunea crizelor financiare, Comitetului ştiinţific consultativ şi Secretariatului. Un capitol distinct tratează regulile privind condiţiile în care sunt emise, de către CNSM, avertizările, recomandările şi opiniile consultative adresate BNR, ASF şi, după caz, Guvernului.

CNSM a discutat modul de implementare a amortizorului pentru alte instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII) în anul 2018. În conformitate cu reglementările europene aplicabile, măsurile de natura menţionată fac obiectul notificării prealabile a CERS, CE, ABE şi al autorităţilor naţionale competente şi desemnate relevante. O decizie finală în acest sens va fi publicată după expirarea perioadei de notificare (30 zile).

Conform prevederilor articolului 136 din Directiva 2013/36/UE, rata adecvată a amortizorului anticiclic de capital se stabileşte periodic.

Potrivit CNSM, cele mai recente analize arată că îndatorarea totală (sectorul companiilor nefinanciare şi sectorul populaţiei) continuă să se menţină sub pragul de alertă. „La nivel sectorial se menţin semnalele care indică acumularea de vulnerabilităţi privind creditarea populaţiei, pragul de alertă fiind depăşit pentru al şaselea trimestru consecutiv în cazul creditelor ipotecare”.

În acest context, Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială a adoptat Recomandarea nr. R/4/2017 prin care se recomandă Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate competentă, menţinerea amortizorului anticiclic de capital pentru instituţii de credit la 0 (zero) la sută, nivel implementat începând cu data de 1 ianuarie 2016, concomitent cu monitorizarea evoluţiilor privind îndatorarea sectorului populaţiei.

Ca urmare a identificării unor vulnerabilităţi structurale cu privire la sănătatea companiilor nefinanciare din România, vulnerabilităţi care au implicaţii negative importante asupra stabilităţii sistemului financiar românesc, respectiv persistenţa rezultatelor negative pentru un grup numeros de firme, calitatea precară a capitalurilor proprii şi numărul ridicat de firme cu capitaluri proprii sub limita reglementată sau inactive, Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială a adoptat Recomandarea nr. R/6/2017. Prin aceasta, se recomandă ca Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Banca Naţională a României să înfiinţeze un grup de lucru care să aprofundeze analizele privind sănătatea financiară a firmelor şi să identifice soluţii pentru ca, atât în sectorul public, cât şi în cel privat, constrângerile bugetare ale firmelor să devină ferme.

O altă vulnerabilitate la adresa stabilităţii financiare se referă la creşterea îndatorării populaţiei, ce poate avea efecte negative importante, atât asupra sistemului financiar, cât şi asupra creşterii economice viitoare. În prezent, gradul de îndatorare s-a majorat considerabil, o treime din debitorii care au contractat un credit în ultimul an având, în medie, un grad de îndatorare de peste 55 la sută. În scopul aprofundării analizelor care să sprijine fundamentarea deciziilor CNSM privind atenuarea riscurilor la adresa stabilităţii financiare ca urmare a creşterii îndatorării populaţiei, CNSM a recomandat înfiinţarea unui grup de lucru din care să facă parte reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Băncii Naţionale a României.

Următoarea şedinţă a CNSM este planificată a avea loc în data de 11 decembrie 2017.

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială a fost înfiinţat în baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

Tags: , , ,