Tag Archives: cultural cluj

15978114_1227489557339867_6392588017723342228_n

Bani de la bugetul local pentru ONG-urile culturale din Cluj

Municipalitatea clujeană oferă şi în 2017 finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și activităţi culturale nonprofit de interes general.

Suma alocată programului va fi stabilită după votarea în Consiliul Local a bugetulului de venituri şi cheltuieli al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017. Finanţarea asigurată va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.Anul trecut, municipalitatea clujeană a acordat, în total, suma de 11,4 milioane de lei pentru peste 250 de proiecte şi acţiuni culturale.

Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la îndeplinirea următoarelor obiective generale: încurajarea creaţiei artistice şi a producţiilor culturale inovatoare, interdisciplinare, participative, a celor care contribuie la dezvoltarea socială şi urbană; sprijinirea dezvoltării sectorului cultural clujean; dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural şi alte domenii ale vieţii publice clujene – educaţie, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural şi punerea în valoare a diversităţii etnoculturale; încurajarea iniţiativelor experimentale, inovatoare, originale; păstrarea şi punerea în valoare a patrimoniului, a valorilor culturale tradiţionale; încurajarea schimburilor culturale, a coproducţiilor, creşterea mobilităţii creatorilor şi a produselor culturale; dezvoltarea cooperării locale, regionale, naţionale şi internaţionale; dezvoltarea publicului şi creşterea accesului la actul de cultură, sprijinirea educaţiei culturale pe întreg parcursul vieţii; dezvoltarea cercetării în domeniul cultural şi în domeniile de intersecţie dintre cultură şi alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte şi strategii în domeniul cultural; creşterea vizibilităţii şi notorietăţii municipiului Cluj-Napoca şi a scenei culturale clujene; sprijinirea tinerelor talente; creşterea expertizei şi profesionalismului sectorului cultural, sprijinirea dezvoltării organizaţionale a operatorilor culturali clujeni.

Proiectele culturale vor fi depuse la unul din următoarele domenii/linii de program:

Proiecte culturale, artistice, educaţionale, realizate de către fundaţii sau asociaţii întemeiate în
baza OG 26/2000, în parteneriat cu instituţii publice de cultură şi/sau de învăţământ, având sediul în
municipiul Cluj-Napoca;
Proiecte derulate în cadrul Programului CLUJ NEVER SLEEPS;
Proiecte de tineret;
Proiecte culturale regionale;
Proiecte culturale locale;
Proiecte cu caracter social

Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face până în data de 2 februarie 2017, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în dublu exemplar şi CD. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse.

Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 3 februarie până în 28 februarie 2017.

Tags: , , , , ,