3

Stabilizarea versantului dealului Hoia. Recepţia lucrărilor primei etape

Consiliul Județean Cluj a realizat recepția finală a lucrărilor de stabilizare a versantului nordic al Dealului Hoia, necesare pentru implementarea proiectului cu finanţare europeană „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I, edificare clădiri, extindere şi modernizare infrastructură” – măsuri minime necesare pentru limitarea efectelor alunecărilor de teren.

În cadrul acestei prime etape a stabilizării terenului au fost efectuate, în conformitate cu soluțiile tehnice propuse de proiectant, lucrări de taluzare a versantului, șanțuri drenate și rigole pentru a capta apa și a o conduce la debușee sigure.

Constituită din dispoziţia preşedintelui CJ şi formată din experți ai direcțiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, respectiv de dezvoltare și investiții din cadrul forului administrativ județean, comisia de recepție finală a constatat faptul că lucrările și-au atins obiectivul propus, astfel încât, ulterior finalizării acestei prime etape, a intervențiilor de urgență, nu s-au mai produs alunecări majore de teren.

În acest context, sunt îndeplinite premisele necesare pentru demararea în bune condiții a celei de-a doua etape de stabilizare a versantului, cea care vizează, în principal, realizarea unui zid de sprijin pe trei rânduri din piloți forați din beton armat și a unui dren de mare adâncime.

„E extrem de important faptul că primele lucrări de stabilizare au fost executate corect și că și-au atins scopul, acela de oprire a alunecărilor. În acest fel, putem demara în bune condiții, în cel mult 10 zile, a doua etapă de stabilizare, cea cu adevărat consistentă și care va permite, în final, darea în folosință a imobilelor edificate prin proiectul european de extindere a parcului. Acest fapt va avea un impact semnificativ în ceea ce privește atragerea de noi investitori și accelerarea dezvoltării economice a Clujului”, a declarat președintele CJ Cluj,  Alin Tişe.

Ulterior etapei a doua de stabilizare, facilitățile edificate prin intermediul proiectului de extindere a parcului industrial Tetarom I, respectiv clădirea de birouri, cele două hale de producţie şi depozitare precum şi imobilul administrativ, vor deveni pe deplin funcţionale.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>