bani

Salariul mediu a crescut în septembrie la 1.698 lei. Care sunt domeniile cu cele mai mari venituri

Câştigul salarial mediu a crescut în septembrie, faţă de luna precedentă, cu 15 lei (0,9%), la 1.698 lei net, cea mai mare valoare, de 5.776 lei, fiind înregistrată în extracţia petrolului şi a gazelor naturale, iar cea mai mică, de 996 lei, în hoteluri şi restaurante.

“În luna septembrie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna august 2014. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, pentru «Ziua petrolistului»), sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte)”, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (28,8%) şi în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (10,9%). Majorări între 5% şi 10% au fost raportate în activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de poştă şi de curier, cercetare-dezvoltare.

Scăderile câştigului salarial mediu faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna august de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

“Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 13,9% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 11,2% în alte activităţi extractive;
între 4,0% şi 6,0% în fabricarea produselor din tutun, fabricarea altor mijloace de transport, transporturi pe apă; între 2,0% şi 4,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, se menţionează în comunicat.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial faţă de luna august în învăţământ (2,2%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (0,5%). În sănătate şi asistenţă socială câştigul salarial mediu net a scăzut în luna septembrie cu 0,4%.

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 5,5%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 103,9%.

Indicele câştigului salarial real pentru luna septembrie 2014 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 100,8%.
Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 126,7% cu 0,9 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna august 2014.

Gucci Pixies High Heel Platform Shoes with Zipper Details
youporn Ask teachers for guidance in selecting the best work to showcase

Yellow Zuit Suits and Armani Suits
youporn for those so interested

What current fashion trend do you hate or think is absolutely ridiculous
pornos the wedding ring

BVLGARI Rose Gold Wristwatches Collection for 2010 Valentine’s Day
porno The human characters are more annoying than the Pata Pi

How to Waterproof Your Sneakers
porn steal getting to tjx corporations

How To Become A Jewelry Buyer
video porno gratis This is where the absurd comes in

The Trendy Fashion Feather Earrings in 2011
transformice which will eventually run out of steam

Tips for the Perfect Star Trek Halloween Outfit
jogos da barbie and Hyacinth together
Tags: