floresti-DN1-300x225

Primăria Foreşti ia credit bancar de 47 mil. lei, în special pentru constuirea centurii ocolitoare Sud. S-a dat startul licitaţiilor

Comuna Florești a demarat licitația privind “Servicii de acordare credit bancar revolving în valoare de maxim 47.672.339,40 lei”, în vederea finanțării obiectivelor de investiţii de interes local, principalul proiect vizat fiind centura de ocolire Sud.

“Este vorba de o linie de finanțare ce va fi folosită la realizarea Drumului de Ocolire pe partea de Sud, precum și la alte investiții publice. Bineînțeles, toate acestea pe lângă investițiile suportate din fonduri europene sau fonduri de la bugetul local. Este un instrument modern, care va greva bugetul anual al comunei cu mult sub nivelul maxim legal de 30%. Oricum, în prezent, comuna Florești are grad de îndatorare zero. Revenind la Drumul de ocolire din păcate, iată, suntem nevoiți să ne descurcăm pe cont propriu, fără niciun ajutor. Vorbim de o investiție de aproximativ 27-30 milioane lei, o sumă considerabilă pentru o comună”, a spus primarul comunei Florești, Horia Șulea.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este de 21 decembrie 2015, deschiderea acesotra urmând să fie în data de 21 decembrie 2015.

Toti candidații care îndeplinesc cerințele minime de calificare vor fi preselectați și vor fi invitați să participe la etapa de negociere a procedurii. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a desfășura negocieri în runde succesive, până la identificarea și stabilirea, pe baza criteriului de atribuire, a ofertei cu prețul cel mai scăzut.

În cadrul negocierilor se vor analiza toate aspectele tehnice, financiare și juridice ale viitorului contract. Criteriul de atribuire se va aplica ofertelor finale rezultate în urma negocierilor, oferte care nu mai pot fi îmbunătățite de către operatorii economici. În cazul în care se constata că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor. Contractul se va încheia numai după obținerea avizului favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Ofertantul are obligația ca în termen de 11 zile lucrătoare de la transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii și/sau de la obținerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, să semneze contractul de credit și să pună la dispoziție creditul bancar autorității contractante. Contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

Centura de ocolire a Floreștiului, care ar urma să treacă prin Valea Gârbăului, ar urma să aibă 4.3 km și va fi prevăzută cu câte o bandă de mers pe sens, trotuare și rigole. Traseul vizează zona din spatele Polus şi Metro. Concret, centura va începe de pe strada Cetăţii, va continua prin zona din spatele Metro şi Polus, urmând să intre în municipiu prin zona depoului de tramvaie din Mănăştur, cu legătură spre drumul Sf. Ion. Vor exista 7 puncte de legătură cu DN1.

Floreștiul are, conform ultimului recensământ, 22.000 locuitori. Cei mai mulţi vin zilnic în Cluj-Napoca, la muncă sau la școală.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>