gunoi

Nu plătești ce reciclezi. Noile tarife pentru ridicarea gunoiului la Cluj

Azi 23.04.2019, au fost aprobate prin HCL tarifele distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj Napoca, urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea 31/2019.

TARIF DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MENAJERE REZIDUALE
TARIF PREȚ CU TVA
POPULAȚIE 9,88 lei/pers
48,58 lei/mc
AGENȚI ECONOMICI 61,82 lei/mc

TARIF DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MENAJERE RECICLABILE
TARIF PREȚ CU TVA
POPULAȚIE 0 lei
AGENȚI ECONOMICI 0 lei

TARIF DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MENAJERE VOLUMINOASE
TARIF PREȚ CU TVA
POPULAȚIE 17,26 lei/mc
AGENȚI ECONOMICI 30,65 lei/mc

TARIF DE GESTIONARE A DEȘEURILOR DE CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI
TARIF PREȚ CU TVA
POPULAȚIE 31,01 lei/mc
AGENȚI ECONOMICI 45,08 lei/mc

Pentru a încuraja populația să colecteze selectiv deșeurile, luând în considerare faptul ca suma obligatorie care trebuie achitată pentru economia circulară, prevăzută în Anexa nr 2 a OUG 196/2006 este de 30 lei/tona de deșeu destinată depozitării, propunem menținerea aplicării unui procent de 25% la tariful de gestionare a deșeurilor menajere reziduale, astfel încât să se poată acoperi cheltuielile de gestionare a deșeurilor în cazul în care populația nu respectă condițiile de colectare a deșeurilor pe patru fracții. Acest procent se aplică și în prezent, conform prevederilor contractuale în vigoare.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>