business

Incubatoarele și acceleratoarele de afaceri, în dezbatere publică

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) și-a propus îmbunătățirea cadrului legislativ pentru funcționarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri.

Acesta a lansat în dezbatere publică proiectul de lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri care poate fi consultat pe site-ul instituţiei, la secţiunea transparenţă decizională.

Prin modificările aduse, antreprenorii debutanţi sunt sprijiniți în perioada ulterioară înființării unei afaceri. Principalele modificări avute în vedere se referă la simplificarea procedurii de acordare a titlului de incubator de afaceri, prin eliminarea studiului de fezabilitate și a altor reglementări ce îngreunau procedura; modificarea perioadei de valabilitate a titlului – de la 10 ani la perioada nedeterminată; reducerea numărului de tipuri de incubator (de la 8 la 3: cu portofoliu mixt, academic de afaceri, specific unui sector).

Alte propuneri se referă la extinderea posibilităților de finanțare a incubatoarelor prin utilizarea oricărei surse legale de venit identificată; redefinirea unor termeni și expresii incubatorul de afaceri, rezidentul incubatorului de afaceri; introducerea unor noi termeni – monitorizare postaccelerare; crearea cadrului legislativ în ceea ce privește acceleratoarele și a unor aspecte de interacţiune cu autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.

În județul Cluj funcționează deja ambele structuri: există un accelerator privat în parcul tehnologic Liberty (Spherik Accelerator) și un incubator în cadrul centrului Tetapolis, proiect derulat de către societatea Tetarom, aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>