1_3_179178_1540375026_06217_fav

Gropile de gunoi din Cluj nu se regăsesc între cele sancţionate de Curtea de Justiţie a UE. Stadiul lucrărilor de la Pata Rât

Lucrările de închidere și ecologizare a trei depozite urbane neconforme de deșeuri din județul Cluj au fost finalizate, iar alte trei se află  în diverse stadii, în funcție de particularitățile fiecărui obiectiv.

La depozitele de deșeuri din Turda, Gherla și Huedin, lucrările de închidere și ecologizare au fost finalizate în proporție de 100%. Din punct de vedere procedural, în perioada următoare, Consiliul Județean va iniția demersurile către Inspectoratul de Stat în Construcții pentru recepția lucrărilor de către beneficiar – CJ Cluj, etapă preconizată a se desfășura la finalul lunii noiembrie.

Depozitele neconforme de la Cluj-Napoca (Pata Rât), Dej și Câmpia Turzii se află în diverse stadii de închidere. În ceea ce privește depozitul de la Dej, în luna mai a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, în baza acordului contractual încheiat cu asocierea câștigătoare a licitației. Durata contractuală a lucrărilor este de doi ani, din care patru luni reprezintă proiectarea, restul fiind alocat execuției.

Societatea contractantă a depus deja la CJ documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire. Referitor la închiderea depozitului de la Câmpia Turzii, CJ a finalizat licitația publică aferentă, semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător fiind stabilită pentru 31 octombrie.

În ceea ce privește depozitul neconform de la Pata Rât, în vederea finalizării lucrărilor de închidere, la începutul lunii septembrie a fost semnat contractul vizând proiectarea și execuția lucrărilor suplimentare necesare consolidării acestuia. Ordinul de începere a fost emis de CJ în 27 septembrie , primele trei luni fiind alocate proiectării lucrărilor de execuție.

Până acum a fost depus la CJ proiectul tehnic aferent drumului tehnologic și platformei tehnice destinate stabilizării, precum și cel destinat realizării lucrărilor de terasamente, documentația fiind deja aprobată de expertul beneficiarului. În cursul acestei săptămâni va fi depus și proiectul aferent execuției piloților necesari consolidării depozitului. Drumul tehnologic este realizat în proporție de 30% (230 m din 780 m).

În ceea ce privește unele informații vehiculate în spațiul public cu privire la declararea unei „proceduri de infringement” la adresa României ca urmare a condamnării acesteia de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din cauza neînchiderii, până la data de 16 iulie 2009, a 68 de gropi de gunoi neconforme, CJ Cluj face următoarele precizări:

“Nici unul dintre cele șase depozite neconforme din județul Cluj al căror proces de închidere este gestionat de forul administrativ județean nu se regăsește printre cele 68 de depozite neconforme invocate în decizia CJUE. De altfel, singura groapă de gunoi din județul Cluj care trebuia închisă până în anul 2009 este „Someșul”, un depozit industrial privat din municipiul Dej.

Or, în ceea ce privește cele șase depozite, conform angajamentului luat de CJ Cluj cu Comisia Europeană (CE), acestea trebuiau închise până în anul 2010 în cazul depozitelor de la Pata Rât și Dej, respectiv până în anul 2012 pentru celelalte din Turda, Câmpia Turzii, Huedin și Gherla.

În același timp, declanșarea procedurii de infringement referitoare la neînchiderea gropilor neconforme de deșeuri reprezintă un demers judiciar extrem de laborios inițiat de CE care nu poate, în niciun caz, să fie aplicat în timpul derulării efective a procesului de închidere și ecologizare a respectivelor rampe.

În acest sens, CJUE a luat act de acest aspect, motiv pentru care nu a impus României niciun fel de sancțiune pecuniară, ci doar plata unor cheltuieli de judecată, în paralel cu urgentarea demersurilor de închidere a acestor rampe”.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>