primacasa_78515400

Cum obţii autorizaţie de construire. Preţurile terenurilor de vânzare la Cluj

La nivelul judeţului Cluj, în ianuarie 2019, au fost înregistrate 1.012 tranzacţii cu terenuri în intravilan, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

DOCUMENTAŢII pentru obţinerea autorizaţiei de construire:

 • Cererea pentru Autorizația de construire (+copie dupa buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscala – dupa caz)
 • Anexă la cerere;
 • Dovada achitării taxelor (stabilite prin HCL nr. 983/2017);
 • Dovada O.A.R.
 • Certificat de urbanism;
 • REVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI (conf.Ordonanței nr.27/2008 pentru modificarea şi complectarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul)
 • Extras C.F. actualizat (vechime max. 3 luni);
 • Acorduri notariale, contracte de închiriere;
 • H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul);
 • Avize şi acorduri de la regii şi alte instituții abilitate;
 • Contract de salubritate;
 • Referate verificatorii de proiecte;
 • Expertiză tehnică sau acord proiectant inițial (dacă este cazul);
 • Studiu geotehnic;
 • Deviz estimativ de lucrări;
 • Grafic eşalonare lucrări;
 • Foaie de capăt proiect;
 • Listă semnături proiect;
 • Borderou proiect;

VEZI AICI de ce acte mai ai nevoie şi preţurile terenurilor de vânzare în Cluj-Napoca, pe cartiere, valabile la mijloc de martie 2019. 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>