ziare

Cât se mai citește presa scrisă

Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT)a publicat astăz, primele rezultate de audiență pentru presa scrisă corespunzatoare întregii populații a României cu vârsta între 14 si 74 de ani, prin intermediul Studiului National de Audiență (SNA), atât pentru mediul urban cât și pentru cel rural.

Potrivit studiului, ”cele mai recente date de audiență pentru presa scrisă reflectă faptul că 7,3 milioane de persoane, adică 58% din populația între 14-74 ani din România,  citesc curent cel puțin o publicație. Dintre aceștia, 69% provin din mediul urban și 31% din mediul rural. Dacă ne raportam la profilul publicului cititor, diferențele dintre preferințele celui din mediu urban și rural nu diferă foarte mult sub raportul genului, vârstei sau a educatiei. În timp ce femeile prefera revistele, bărbații citesc în mai mare măsură presa cotidiană și publicatiile locale (în cea mai mare parte tot publicații cotidiene), tendința manifestându-se mai pregnant în mediul rural.

SNA relevă că tinerii sub 24 de ani preferă revistele atunci când citesc, în timp ce persoanele între 35 și 54 de ani citesc cu precădere cotidiene, iar persoanele peste 64 de ani citesc puțin, și în special reviste. ”În cazul mediului rural, se observă în mod special o preferință mult mai mare în comparație cu cea din mediul urban spre lectura presei în cazul persoanelor cu educație superioară. Ca o tendință generală, se poate observa că publicul cititor din mediul rural preferă presa locală celei naționale, în mai mare măsură decât publicul din mediul urban”, transmite BRAT.

În ceea ce privește alocarea de resurse financiare pentru achiziționarea de ziare și reviste, datele SNA arată că populația din mediul rural cheltuie mai puțin decât cea din mediul urban, 54% dintre cei intervievați declarând că nu au cumpărat nicio publicație în ultima lună, spre deosebire de 32% în mediul urban. Cu toate acestea, 7% din populația de la sate are cel puțin un abonament la un ziar și 4% abonament la o revistă, procentul acestora reducându-se la jumatate în mediul urban, concluzionează studiul BRAT.

(sursa foto radioiasi.ro)

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>