Câştigul salarial mediu net a scăzut cu 6,8% în ianuarie faţă de decembrie. Care sunt domeniile cu cele mai mari scăderi

Câştigul salarial mediu nominal net a fost în ianuarie de 1.740 lei, în scădere cu 6,8% comparativ cu decembrie, dar în creştere cu 7,1% faţă de aceeaşi lună din 2014, cele mai mari valori înregistrându-se în extracţia petrolului şi a gazelor naturale, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante.

Valoarea câştigului salarial mediu nominal net în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale a fost de 4.594 lei, iar cea din hoteluri şi restaurante de 1.005 lei, arată datele publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

“În luna ianuarie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă ca urmare a acordării în luna decembrie 2014 a primelor ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale sau pentru sărbători), plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte) sau a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici”, potrivit INS.

Cele mai mari scăderi ale câştigului salarial mediu net, între 20% şi 23,5%, s-au înregistrat în activităţi auxiliare intermedierilor financiare(inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea altor mijloace de transport.

De asemenea, reduceri semnificative, între 15% şi 19%, au fost operate în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de servicii anexe extracţiei, cercetare-dezvoltare, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.

Şi câştigurile din repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea produselor textile, industria metalurgică, extracţia cărbunelui superior şi inferior, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, alte activităţi extractive, fabricarea produselor din tutun, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii) au suferit scăderi între 12% şi 15%.

Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în sectorul economic în activităţi de editare (8,4%), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală; activităţi de difuzare şi transmitere de programe) (3,0%), activităţi de poştă şi de curier (1,9%), tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor) (1,5%).

Potrivit INS, majorările s-au datorat în principal acordării de prime ocazionale, realizării de producţii ori încasări mai mari (funcţie de contracte) şi aplicării prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: administraţia publică (2,1%), sănătate şi asistenţă socială (1,8%), învăţământ (0,7%).

Indicele câştigului salarial real a fost în ianuarie de 106,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi de 92,8% comparativ cu decembrie 2014. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 129,4% cu 10 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna decembrie 2014.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>