003_ORAS

1.1 milioane lei, ajutor minimis pentru “clădiri verzi” şi parcuri industriale, în 2016, la Cluj

Primaria Cluj-Napoca a iniţiat procedurile de consultare publică privind aprobarea schemelor de ajutor minimis, în anul fiscal 2016, pentru contribuabilii ce deţn “clădiri verzi” şi pentru investitorii din parcurile industriale din municipiu.

Schemele de ajutor minimis se aplică în perioada 01.01 – 31.12.2016, până la epuizarea bugetului alocat: 800.000 lei în cazul “clădirilor verzi”, fără a putea depăşi suma de 25.000 euro pentru fiecare solicitant a cărei cerere a fost aprobată şi 300.000 de lei pentru clădirile din parcurile industriale, sume calculate în euro la cursul valuar al BND din 31.12.2015. La prima categorie s-ar încadra 20 de beneficiari, iar la cea de a doua 10.

Clădiri verzi

“La nivelul municipiului Cluj-Napoca se impune stimularea perosoanelor juridice în vederea construirii de “clădiri verzi” sau de a aduce la acest stadiu clădiril existente, acest fapt putând fi realizat prin apobarea unei scheme de ajutor minimis pentru acordarea unor facilităţi de natura reducerii la palta impozitului/taxei pe clădire datorat de persoana juridică, diferenţiat, în funcţie de nivelul de sustenabilitate al acesteia, astfel:

– reducere 50% la impozitul/taxa pe clădire în cazul în care clădirea deţine un certificat de performanţă energetică clas A, precum şi un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul: OUTSTANDING sau EXCELLENT în sistemul BREEAM, PLATINUM şi GOLD în sistemul LEED, GOLD în sitemul DGNB, 6 stars în sistemul GREEN STARS, S sau A în CASBEE.

– reducere 35% la impozitul/taxa pe clădire în cazul în care clădirea deţine un certificat de performanţă energetică clas A, precum şi un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul: VERY GOOD în sistemul BREEAM, SILVER în sistemul LEED, SILVER în sitemul DGNB, 5 stars în sistemul GREEN STARS, B+ în CASBEE.

– reducere 20% la impozitul/taxa pe clădire în cazul în care clădirea deţine un certificat de performanţă energetică clas A, precum şi un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul: GOOD în sistemul BREEAM, CERTIFIED în sistemul LEED, GOLD în sitemul DGNB, B- în CASBEE”.

Mai multe despre domeniile de aplicare, condiţii de eligibilitat şi modalităţi de implementare AICI.


Clădiri situate în parcuri industriale

“În parcurile industriale de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca sunt şi opertori economici carre nu pot beneficia de prevederile Ordinului nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anecelor la 0rdinul nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprjin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, deoarece, fie nu au făcut demersuri iniţiale pentru a obţine avize de principiu pentru acordarea de facilităţi, fie sunt administratori ai parcului sau realmente nu se califică pentru acordarea ajutoarelor de minimis prevăzute de aceste acte normative. Astfel, în conformitate cu prevederile legale, consiliul local are posibilitatea de a acorda scutiri de la plata taxei/impozitului pe clădiri, datorat de către persoane juridice, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat – minimis având ca obiectiv dezvoltarea regioanlă”, se explică în proiectul HCL.

Adică se acordă o cotă redusă (0.20%) la impozitul/taxa pe clădirile situate în parcuri industriale. Proiectul integral AICI.

Etapa consultărilor publice se încheie în data de 27 noiembrie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni, str. Moţilor nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>